Amorphous globosus türkçesi Amorphous globosus nedir

Amorphous globosus ingilizcede ne demek, Amorphous globosus nerede nasıl kullanılır?

Amorphous : Camsı. Yöndemsiz. Şekilsiz. Amorf. Özelliksiz. Özdecikleri belirli bir düzen içinde bulunmayan kauçuk, cam gibi özdeklerin niteliği. Kristalin tersine, katı cisimlerin atom ya da moleküllerinin bir kurala bağlı olmaksızın bulundukları durum. (genellikle dengesiz bir durumdur ve kendiliğinden kristalli duruma dönüşür.). Düzensiz biçim veya yapı. Sınırları belli olmayan. Örütlenmeyen ve belirli geometrik biçimi olmayan katı görünümlü özdeklerin niteliği.

Globosus : Globozus. Küre gibi, küremsi.

Amorphous gel : Şekilsiz pelte. Amorf pelte.

Amorphous material : Amorf madde. Şekilsiz madde.

Amorphous shape : Özelliksiz şekil.

Amorphous structure : Biçimsiz yapı. Amorf yapı.

İngilizce Amorphous globosus Türkçe anlamı, Amorphous globosus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amorphous globosus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

 

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Batın. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Abdomen.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

 

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Amorphous globosus synonyms : a c deformity, abdominal pain, amorphus, a amplitude mod, abdominal fat necrosis, abaxial, a band, amorphus globosus.