Amorphus globosus türkçesi Amorphus globosus nedir

  • En çok sığırlarda, dolaşım yetersizliği veya kromozom bozukluğundan kaynaklanan, üzeri kıllı deriyle örtülü, gelişmemiş kemik ve organ taslaklarından ibaret yuvarlak ve biçimsiz bir vücuttan ibaret yapılış bozukluğu gösteren dölüt, amorfus globozus, amorfus.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Biçimsiz küre.

Amorphus globosus ingilizcede ne demek, Amorphus globosus nerede nasıl kullanılır?

Amorphus : Amorfus. Biçimsiz küre.

Globosus : Globozus. Küre gibi, küremsi.

Amorphous globosus : Amorfus globozus. Biçimsiz küre.

İngilizce Amorphus globosus Türkçe anlamı, Amorphus globosus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amorphus globosus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksenden uzak. Eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi.

Amorphus globosus synonyms : abdominal palpation, a crochordon, abdomen, abdominal ovariectomy, amorphus, amorphous globosus, abdominal fat necrosis, a clay.