Amount türkçesi Amount nedir

 • Anlamına gelmek.
 • Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik.
 • Önem.
 • Nicelik.
 • Etmek.
 • Tutar.
 • Olmak.
 • Toplama ulaşmak.
 • Miktar.
 • Genel olarak para.
 • Meblağ.
 • Toplam.
 • Değer.
 • Varmak.
 • İfade etmek.
 • Eşit olmak.
 • Ekonomi alanında kullanılır.

Amount ile ilgili cümleler

English: A carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution that we produce as a result of our activities. Some people try to reduce their carbon footprint because they are concerned about climate change.
Turkish: Bir karbon ayakizi bizim faaliyetlerimizin bir sonucu olarak ürettiğimiz karbondioksit kirlenmesinin miktarıdır. Bazı insanlar iklim değişikliğinden endişeli olduğu için karbon ayakizlerini azaltmaya çalışıyorlar.

English: A camel can store a large amount of water in the hump on its back.
Turkish: Bir deve hörgücünde büyük miktarda su depolayabilir.

English: Agriculture consumes a great amount of water.
Turkish: Tarım büyük miktarda su tüketir.

English: A small amount of brandy is added to the whipped cream.
Turkish: Krem şantiye az miktarda brendi ekledi.

English: A camel can store a large amount of fat in the hump on its back.
Turkish: Develer hörgüçlerinde çok miktarda yağ depolayabilir.

Amount ingilizcede ne demek, Amount nerede nasıl kullanılır?

 

Amount brought forward : Devreden toplam.

Amount carried forward : Toplam aktarım. Taşınan tutar. Nakliyekün. Toplam aktarma. Nakli yekun.

Amount due : Ödenmesi gereken para. Alacak miktarı. Günü gelen ve ödenmesi gereken para. Vadesi gelmiş meblağ. Ödenecek borç. Vadesi gelmiş tutar. Ödenmesi gereken tutar.

Amount of business : İş miktarı.

Amount of consumption : Tüketim miktarı.

Amount of money : Para miktarı. Meblağ. Para tutarı.

Amount per use : Miktar kullanım.

Amount of precipitation : Yağış miktarı. Belirli zaman diliminde düşen yağış miktarı.

Amount of shrinkage : Çekme miktarı. Büzülme miktarı.

Amount of settling : Oturma büyüklüğü. Oturma miktarı.

İngilizce Amount Türkçe anlamı, Amount eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amount ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Total amount : Umumi yekun. Genel toplam. Toplam bedel. Tüm işlemlerin ayrıntılı değerlerini kapsayan toplam. Toplam miktar.

Costliness : Pahalıya malolma. Zenginlik. Lüks. İhtişam. Paha. Pahalılık. Yüksek fiyatlılık.

Total : Ulaşmak. Tüm. -in toplamı (belirli bir miktar) olmak. Tümcül tiyatro. Hepten. Tutmak (toplam). Tam. Toplamı -e ulaşmak. Toplam miktar.

Summations : Özetleme. Hülasa. Özet. Toplama. Sumasyon. Birikim.

 

Denote : Adı olmak. Göstermek. Delalet etmek. İşareti olmak. İşaret etmek. Göstermek (belirtmek vb). Simgelemek. Belirtmek.

Amount of money : Para tutarı. Para miktarı.

Become of : -sı olmak. Dışarı çıkmak. Meydana gelmek. Başına gelmek. Ortaya çıkmak. -nın sonucu olmak. -nın ürünü olmak.

Number : Tip. Sayı. Numaralamak. Olmak (belirli bir sayıda). Adet. Rakam. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Numara. Hoş şey.

Attaining : Kazanmak. Elde etmek. Varış. Ulaşma. Muvasalat. Gelmek. Ulaşmak. Erişme. Erişmek.

Become : Halini almak. Kesilmek. Çok yakışmak. Yakışmak. Yaraşmak. Gitmek. Uymak yakışmak. Leşmek. Laşmak.

Amount synonyms : positivity, red ink, insurance coverage, paysheet, cash advance, volumes, consequence, get, mise, extent, magnitude, emphases, amount to, connotes, in all, gross, connotate, quantities, abc method, negativeness, gage, feck, preciousness, allround, quantitative, dignity, equalises, abundance, figure, purse, abide, emphasis, costs.

Amount zıt anlamlı kelimeler, Amount kelime anlamı

Loss : Zayi. Zarar. Kaybolma. Telef. Dokunca. Kayboluş. Zayiat. Kaybetme. Heder. Yenilgi.

Gain : Bir elektronik dizgede ya da bu dizgenin yükselteç gibi bir bölümündeki im gücünde artış. (genellikle çıkış gücünün, giriş gücüne desibel oranıyla belirtilir). Elde etmek. Bir devredeki çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranını ifade eden yükseltim ölçüsü. Fizik, gitar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Edinmek. Bir elektrik akını ya da geriliminin yükseltim oranı. telsiz iletişiminde akımmıknatıssal dalgaların gücünü yükseltme oranı. (saat) ileri gitmek. İlerlemek. Artırmak. Yükselmek.

Positiveness : Kesinlik. Güven. Pozitiflik. İnanç. Olumluluk. Pozitif olma.

Amount antonyms : positivity, adequacy, increase, decrease, sufficiency, negativeness, negativity.

Amount ingilizce tanımı, definition of Amount

Amount kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To amount to. To signify. The whole quantity. As, the amount of 7 and 9 is 16. The sum total of two or more sums or quantities. The amount of this year`s revenue. A totality. To go up. The amount of a bill. The aggregate. To ascend.