Ampermetre nedir, Ampermetre ne demek

Ampermetre; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Akımölçer

Ampermetre hakkında bilgiler

Ampermetre, bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alet. Gösterge açısından, soldan sıfır ve orta sıfırlı (sıfır merkezli) olmak üzere başlıca iki tür ampermetre vardır. Soldan sıfırlı ampermetre sadece çıkışı gösterdiği için yükmetre olarak da bilinir.

İç direnci çok küçük olduğu için üzerinden akım geçirebilir. Bu nedenle devreye seri bağlanır. Voltmetre gibi devreye paralel bağlanacak olursa devrede kısa devre durumu oluşacaktır.

Elektrik akımı birimi amperdir ve A sembolü ile gösterilir. Daha küçük akım değerler miliamper veya mikroamper olarak ölçülür. Akım şiddeti aletten doğrudan doğruya okunur. Kadran; amperin askatlarına göre bölümlere ayrılmış bir cetveldir. Düşük şiddetteki elektrik akımını ölçen alete de galvanometre adı verilir. Bir ampermetrenin ölçebileceği akım sınırlıdır. Daha büyük akımları ölçebilmek için “şönt” ismi verilen muhtelif akım bölücü dirençler kullanılır. Şöntler cihaza dıştan bağlanacak şekilde özel olarak manganlı metalden imal edilmiştir. Ampermetreden okunan değer ile şönt üzerinde yazılı değer çarpılırsa devreden geçen akım ölçülmüş olur. Devrenin toplam direncine etki etmemeleri için iç dirençleri (empedansları) düşük olarak üretilir. Ampermetreler genel olarak şönt veya akım trafosu ile kullanılır.

 

Kullanma sahası farklı ve yapılış esaslarına göre isimlendirilmiş değişik ampermetreler vardır.

Ampermetre anlamı, tanımı:

Amper : Elektrik akımında şiddet birimi.

Akımölçer : Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

Elektrik : Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.

Akım : Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Akma işi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Debi.

Şiddet : Hız. Duygu veya davranışta aşırılık. Kaba güç. Bir hareketten doğan güç. Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma.

Alet : Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Maşa. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

Gösterge : Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

 

Sıfır : Kötü, başarısız, verimsiz. Olmayan, bulunmayan. Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0). Hiçbir değeri olmayan şey. Yeni, kullanılmamış.

Diğer dillerde Ampermetre anlamı nedir?

İngilizce'de Ampermetre ne demek? : n. ammeter, instrument used to measure the rate of flow of an electric current

Fransızca'da Ampermetre : ampèremètre [le]

Almanca'da Ampermetre : n. Amperemeter

Rusça'da Ampermetre : n. амперметр (M)