Amyl alcohol türkçesi Amyl alcohol nedir

  • Pentanol.
  • (kimya) pentanlardan iki alkol birleştirerek üretilen renksiz izomerik alkol (çözücü olarak ve organik sentezlerde kullanılan).
  • Amilalkol.
  • Amil alkol.

Amyl alcohol ingilizcede ne demek, Amyl alcohol nerede nasıl kullanılır?

Amyl : Amil. Nişasta.

Alcohol : Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Alkollü içki. Çakırözü. İçki. İçkit. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. İspirto. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alkol.

Amyl acetate : Amil alkolden elde edilen asetat (suni meyve esanslarında ve boya çözücüsü olarak kullanılan). Muz yağı. Amil asetat.

Amyl nitrite : (kimya) tıpta kan damarlarını genişletmek için kullanılan sarımsı ve yağlı sıvı. Hareketlendirici uyarıcı etkileri nedeniyle içine çekilen madde. Amil nitrat. Amil nitrit.

Amylaceous : Nişasta veya kolaya benzeyen. Nişasta ile ilgili. Nişasta gibi. Nişastalı. Nişastaya benzer. Amilasöz.

Amylase : Nişastanın hidrolizini hızlandıran enzim (kimya). Amilaz. Tükrükte bulunan, nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. ptiyalin. Ams. Alfa-amilaz; tükürük bezleri ve pankreastan salgılanan, üç veya daha fazla glikoz kalıntısı bulunan polisakkaritlerdeki iç alfa-1->4-glikozidik bağlarının hidrolizini katalizleyerek düz ve dallanmış oligosakkaritlerin oluşumunu sağlayan, nişastayı 7-8 glikoz ünitelik parçalar, maltoz ve az miktarda glikoza kadar parçalayan hidrolaz sınıfından bir enzim. tükürükteki amilaza pityalin adı verilir. beta-amilaz; nişastanın maltoz birimlerine hidrolizini sağlayan maltta bulunan bitkisel enzim. sigma-amilaz; ince bağırsaktan salgılanan nişastayı tamamen glikoza hidrolize eden enzim, ams. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Polisakkaritlerdeki α-1,4-glukozidik bağların hidrolizini katalizleyen, nişastayı parçalayarak glikoz ve maltoza çeviren hidrolaz sınıfından bir enzim.