Ana dil nedir, Ana dil ne demek

 • Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil

Gramer anlamı:

Bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil: Ana Türkçe, Ana Moğolca, Ana Altayca, Roman dillerine kaynaklık eden Latince gibi. Başlıca dünya dilleri, sayıları sınırlı birtakım eski ana dillerin zaman içinde lehçeler ve müstakil diller hâlinde dallanarak farklılaşmasından oluşmuştur.

Bilimsel terim anlamı:

Başka diller türetmiş olan eski dil.

İngilizce'de Ana dil ne demek? Ana dil ingilizcesi nedir?:

primitive language

Fransızca'da Ana dil ne demek?:

langue mère

Ana dil hakkında bilgiler

Anadili, insanın doğumundan itibaren öğrendiği dildir. Anadili kişinin sosyolojik kimliğinin oluşmasında temel rolü oynar.

Anadili terimi tartışmalı bir terimdir. Bu terim, her zaman bir kişinin annesinin de konuştuğu dil anlamına gelmez. Dışarıdan yapılmış olan evliliklerde başka bir topluluktan gelen ve farklı bir dili olan kişi, evlendiği kişinin mensup olduğu topluluğun dilini öğrenir ve çocuğu da anne ve babasının dilini öğrenir.

Günümüzde siyasi temeller üzerinde gerçekleşen dil tartışmaları da uzmanların bildirdiği üzere Anadil ve Etnik dilin karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.

 

Öte yandan anadili ile ana dil de iki farklı kavramdır ve genellikle bu iki kavram karıştırılır. Anadili yerine anadil yazımı da en yaygın yanlışlardan biridir. Ana dil, bir veya birden çok dilin kaynaklandığı dile denir. Örneğin bugün kullandığımız Türk dilleri sınıflaması, bir zamanlar bir tek Türk dilinin olduğu ve bugün mevcut bütün Türk dillerininin bu ana dilden geliştiği varsayımına dayanır.

Ana dil ile ilgili Cümleler

 • Ana dilini konuşanlar bazen hatalar yaparlar fakat genellikle ana dilini konuşmayanların yaptıkları hatalarla aynı türden değildir.
 • Ana dilini konuşan biri olarak geçmeye çalışan bir ajan olsan ve o şekilde konuşsan, büyük olasılıkla yakalanırsın.
 • Ana dilini konuşanlar bazen hata yapar fakat genellikle ana dilini konuşmayanların yaptıkları hatalarla aynı türden değil.
 • Eğer bir ana dil ile uzun bir zaman içinde yetişmiş bir ağacı karşılaştırırsak, Esperanto yapay olarak yapılmış bir ağaçla karşılaştırılabilir.
 • Öğrenim görmek için İngilizce konuşan bir ülkeye gidemiyorsanız, belki İngilizce öğrenmenize yardım edebilecek yakında yaşayan ana dili İngilizce olan birini bulabilirsiniz.
 • Sadece kendi ana dilinde ya da en güçlü olduğun dilde cümleler eklemenin muhtemelen yabancı dil yazmayı pratik yapmak kadar çok eğlenceli olmadığını biliyorum fakat onların doğru olduğundan kesinlikle emin değilsen lütfen cümleleri Tatoeba Corpus'a eklemeyin. Çalıştığın dilleri pratik yapmak istiyorsan www.lang-8.com gibi o amaç için tasarlanmış bir site kullanarak öyle yapın.
 • Bazı insanlar ana dili İngilizce olanların Çince öğrenmelerinin zor olduğuna inanmaktadır fakat ben aynı fikirde değilim.
 • "Fransızca öğrenmeye biraz ilgim var ama o zor değil mi?" "Hiç değil. İngilizce'den 100 kat daha kolay!" "Gerçekten mi?" "Eh, en azından benim için öyle." "Bunun nedeni senin ana dilin olması gerçi"
 • Bize yardım etmek için en iyi yollardan biri bildiğin yabancı bir dilden kendi ana diline yada bildiğin en iyi dile çeviri yapmaktır.
 • Kırımtatar ve Azerbaycan Türkçesi cümlelerime güvenmeyenler, ana dilindeki sitelerden doğrudan alıntı yapmama izin vermedikleri için hep kendi içlerini şüpheyle yiyecekler.
 

Ana dil kısaca anlamı, tanımı:

Ana dili : Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil.

Lehçe : Konuşma tarzı. Bu dille yazılmış olan. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Polonya dili.

Türe : Adalet.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Doğum : Doğma işi, tevellüt, veladet. Bir kimsenin doğduğu yıl.

İtibar : Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi. Saygınlık.

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Sosyolojik : Toplum bilimsel.

Ana dil, proto dil : Azerbaycan Türkçesi: kök dil; Türkmen Türkçesi: ene dili; Gagauz Türkçesi: evelki dil ~protodil; Özbek Türkçesi: όna til; Uygur Türkçesi: ana til ~ proto til; Tatar Türkçesi: baba tel; Başkurt Türkçesi: nigeştel; Kmk: bırıngı ata-babalanı tili; Krç.-Malk.: buruňu til; Nogay Türkçesi: asıl ana tîlî ~proto tîl; Kazak Türkçesi: ata tîl; Kırgız Türkçesi: prototil ~ bayırkı til; Alt: adalar tili; Hakas Türkçesi: adatîlî ~ îce tîlî; Tuva Türkçesi: ündezin tıl; Şor Türkçesi: *ene tili; Rusça: yazık-mat' ~ prayazık;-

Ana dili vurgusu : Duyanlarda ayrı bir izlenim bırakan her dildeki söyleniş özelliği.

Diğer dillerde Ana dil anlamı nedir?

Almanca'da Ana dil : n. Grundsprache, Ursprache