Ana haber sunucusu nedir, Ana haber sunucusu ne demek

  • Toplanan haberleri önem derecesine göre değerlendiren ve yayımlayan yetkili sunucu

Ana haber sunucusu tanımı, anlamı:

Haber : Yüklem. Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi.

Sunucu : Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan kimse, takdimci, anonsör. Bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen kaynakları barındıran bilgisayar.

Toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

Derece : Başarı gösterme. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.

Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör.

 

Yayım : Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Yayma işi. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.

Yetkili : Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun.