Anagrammed türkçesi Anagrammed nedir

Anagrammed ingilizcede ne demek, Anagrammed nerede nasıl kullanılır?

Anagrammatic : Çevrik kelimelerle ait veya ilgili olan. Anagramatik.

Anagrammatically : Başka bir sözcüğün harfleriyle oluşturulmuş olarak. Anagramatik olarak.

Anagrammatise : Yeni kelime üretmek için bir kelimenin harflerini yerlerini değiştirmek (ayrıca anagrammatize). Bir anagramdaki harfleri yeniden düzenlemek. Anlamı bulmak için harfleri karışık bir şekilde okumak.

Anagrammatism : Anagram yapma uygulaması.

Anagrammatize : Yeni kelime üretmek için bir kelimenin harflerini yerlerini değiştirmek (ayrıca anagrammatise). Bir anagramdaki harfleri yeniden düzenlemek. Anlamı bulmak için harfleri karışık bir şekilde okumak.

Anagram : Çevrik sözcük. Çevrik kelime. Evirmece. Harflerin yerini değiştirme. Çevrik söz. Harfleri yerlerine göre dizmek. Çevrikleme.

Anagrams : Çevrik kelime. Çevrik söz. Anagram. Çevrik sözcük. Evirmece. Çevrikleme. Harfleri yerlerine göre dizmek. Harflerin yerini değiştirme.

İngilizce Anagrammed Türkçe anlamı, Anagrammed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anagrammed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Anagrammed synonyms : anagram, anagrams.