Analiz nedir, Analiz ne demek

Analiz; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Çözümleme

Yerel Türkçe anlamı:

Yumuşama, gevşeme, su çekme.

Kimya'daki anlamı:

Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Tahlil.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: çözümleme]

İngilizce'de Analiz ne demek? Analiz ingilizcesi nedir?:

analysis

Osmanlıca Analiz ne demek? Analiz Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tahlil

Analiz hakkında bilgiler

1. Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur.

2. Analiz Edebiyat Terimleri anlamında : Bir bütünü parçalarına ayırarak ayrıntılı inceleme. Bir edebî eserin analizi, olayların, kişilerin ve üslûbun ayrı ayrı incelenmesi yöntemiyle yapılır. Analizden çıkarılan sonuç bir tartışma konusu olursa bu duruma eleştiri denir.

Analiz ile ilgili Cümleler

 • Düşün ve benim yaptığım hareketleri analiz et olur mu?
 • Onun denemesi, sorunun sadece yüzeysel bir analizini yaptı, bu yüzden sınıfta en yüksek notu aldığında ona gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu.
 • Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir.
 • Senin durum analizinle ilgili aynı fikirde olmadığım için, maalesef aynı görüşte değilim.
 • Eğitimin zorunlu karakteri çocukların içinde öğrenme arzusu geliştirmek için çeşitli şekillerde çalışmaya adanmış işlerin çokluğunda nadiren analiz edilir.
 • Bu makale hem askeri harcamaları azaltmanın sakıncalarını hem de faydalarını analiz eder.
 • Modern DNA analizleri, ABD'de birçok kişiyi temize çıkardı.
 • Eva, Romer'in ofisine çıkan merdivenlere tırmandı, merdiven boşluğundaki karmaşık kokuyu analiz etmeye çalıştı - mantar ve kurum, eski birikmiş toz ve küf arasında bir karışım olduğuna karar verdi.
 • Bizimkiler şu konuda çok salak bir insanın telefonunu dinleyerek karakter analizi yapmaya çalışıyorlar.
 • Bir uzman arabada bulunan kumaşı analiz etti.
 

Analiz anlamı, tanımı:

Analiz etmek : Çözümlemek.

Dinamik analiz : Çözümleme konusu yapılmış olan veya modele dâhil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı yöntem.

Değer analizi : Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde çözümlenip katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi.

Analizci : Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse.

Analizcilik : Analizcinin yaptığı iş.

Analizör : Çözümler.

Çözüm : Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar. Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi. Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal.

Düşünsel : Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

Temel : Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

 

Parça : Tane. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Güzel, alımlı kız veya kadın. Pasaj. Müzik eseri. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Edebiyat : Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın. İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler.

Analiz edici, analizliyen : (fizik)

Analiz yöntemi : Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem.

Diğer dillerde Analiz anlamı nedir?

İngilizce'de Analiz ne demek? : n. analysis, process of breaking down a subject and studying it; breakdown, decomposition, post mortem

Fransızca'da Analiz : analyse [le]

Almanca'da Analiz : n. Untersuchung, Zergliederung

Rusça'da Analiz : n. анализ (M), исследование (N)