Anatolian black cattle türkçesi Anatolian black cattle nedir

  • Türkiye’nin orta anadolu bölgesinden köken alan, siyah renkli, küçük yapılı, başı dar ve uzun, boynuzları kısa, ince ve uçları öne dönük, boynu ince göğsü dar, butları zayıf ve ince, memeleri küçük, cılız, çoğunlukla siyah renkli ve kıllarla örtülü, kas gelişimi zayıf, geç gelişen, ekonomik önem taşıyan verim özellikleri tümüyle yetersiz olan anadolu’nun yerli sığır ırkı.
  • Yerli kara sığırı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Anatolian black cattle ingilizcede ne demek, Anatolian black cattle nerede nasıl kullanılır?

Anatolian : Anadolu dili. Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu. Anadolu. Anadolulu. Anadolu'ya özgü.

Black : Zenci. Siyaha boyamak. Karalayıcı. Kara. Siyahlatmak. Morarmış. Koyu. Kara renk; üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimlerin rengi. Kararmak.

Cattle : Büyükbaş. İnsanlar. Sığır ve davarlar. Davar. Sığırlar. Büyükbaş hayvan. Memeliler (mammalia) sınıfının, toynaklılar (ungulata) üst takımının, çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, geviş getirenler (ruminantia) alt takımından, mideleri dört odalı, ayaklarında daima üç parmak bulunan, üst kesici dişleri bulunmayan bir üst familya. boynuzlugiller (bovidae), geyikgiller (cervidae) ve zürafagiller (giraffidae) olmak üzere 3 familyası vardır. Sığır. Öküz.

 

Anatolian black goat : Kara keçi. Türkiye’de yetiştirilen keçi ırkları içerisinde sayısal ve ekonomik yönden en önemli yeri olan, türkiye’nin hemen her bölgesinde özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yetiştirilen, genellikle siyah renkte olmakla beraber kahverengi, kurşuni, sarımsı beyaz hatta beyaz olanlarına da rastlanan, kılları kaba düz ve uzun, başın yandan görünüşü hafif dışbükey ve ankara keçilerine oranla daha büyük ve iri, hem erkeklerde hem de dişilerde boynuz ve sakal bulunabilen, süt verimi düşük ve sütleri oldukça yağlı, türkiye’nin yerli bir keçi ırkı, kara keçi. Kıl keçisi.

Black cattle : Siyah sığır.

Jamaica black cattle : Jamaika’dan köken alan, 1900’lü yıllarda jamaika’ya ithal edilen angus ırkı sığırlarla zebunun birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, angus’tan çok brangus’a benzer bir görünüm sergileyen, gerdanında ve vücudunun alt kısmında brangus ırkından daha fazla derisi bulunan, boynuzlu ve hörgüçlü sığır ırkı. Jamaika siyah sığırı.

İngilizce Anatolian black cattle Türkçe anlamı, Anatolian black cattle eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Anatolian black cattle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Abdomen. Karnın altı.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Anatolian black cattle synonyms : abaxial, a c syndrom, abamectin, a amplitude mod, a c deformity, abattoir.