Anatolian black goat türkçesi Anatolian black goat nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Kara keçi.
  • Kıl keçisi.
  • Türkiye’de yetiştirilen keçi ırkları içerisinde sayısal ve ekonomik yönden en önemli yeri olan, türkiye’nin hemen her bölgesinde özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yetiştirilen, genellikle siyah renkte olmakla beraber kahverengi, kurşuni, sarımsı beyaz hatta beyaz olanlarına da rastlanan, kılları kaba düz ve uzun, başın yandan görünüşü hafif dışbükey ve ankara keçilerine oranla daha büyük ve iri, hem erkeklerde hem de dişilerde boynuz ve sakal bulunabilen, süt verimi düşük ve sütleri oldukça yağlı, türkiye’nin yerli bir keçi ırkı, kara keçi.

Anatolian black goat ingilizcede ne demek, Anatolian black goat nerede nasıl kullanılır?

Anatolian : Anadolulu. Anadolu. Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu. Anadolu dili. Anadolu'ya özgü.

Black : Morarmış. Kara. Pis. Zenci. Morartmak. Kara renk; üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimlerin rengi. Karalayıcı. Karartmak. Kasvetli. Uğursuz.

Goat : Şamar oğlanı. Evcil keçi. Davar. Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasından capra cinsini oluşturan memelilere verilen ad. Oğlak burcu. Ahmak. Kaba. Azgın erkek. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (bovidae) familyasından, yaban keçisinden evcilleştirilmiş, sütü, tüyü ve derisi için yetiştirilen, avrupa'da yaşayan bir tür. keçi. Günah keçisi.

 

Anatolian black cattle : Yerli kara sığırı. Türkiye’nin orta anadolu bölgesinden köken alan, siyah renkli, küçük yapılı, başı dar ve uzun, boynuzları kısa, ince ve uçları öne dönük, boynu ince göğsü dar, butları zayıf ve ince, memeleri küçük, cılız, çoğunlukla siyah renkli ve kıllarla örtülü, kas gelişimi zayıf, geç gelişen, ekonomik önem taşıyan verim özellikleri tümüyle yetersiz olan anadolu’nun yerli sığır ırkı.

İngilizce Anatolian black goat Türkçe anlamı, Anatolian black goat eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatolian black goat ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

 

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abattoir : Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Anatolian black goat synonyms : a c deformity, abamectin, abdominal palpation, abdominal ovariectomy, abaxial, abdomen.