Anatolian shepherd dog türkçesi Anatolian shepherd dog nedir

  • Kangal köpeği.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Anadolu çoban köpeği.
  • Türkiye’de sivas ilinin kangal ilçesinden köken alan, orijini net olarak bilinmeyen fakat asurlular ve babiller döneminde yaşadığı ve 1 yüzyılda anadolu’ya geldiği düşünülen, yıllar boyu sürü güdümünde ve korunmasında kullanılmış, kafa yapısı iri ve önden bakıldığında aslanı andıran, ağız çevresi siyah renkli, tüyleri sert ve genelde fazla uzun olmayan, dip kısımdaki alt tüyleri kısa ve yoğun üst tüylerle desteklenen, rengi kirli beyaz, açık sarı, boz, kahverengi veya kırçıl renkte olabilen, göz etrafı siyah, kuyruğu yüksek, rahat durumda iken düşük ve kıvrık, dikkat kesildiğinde veya tehlike hissettiğinde sırt üzerinde kıvrık ve yüksek tutulan, cesur, hızlı, çevik, zeki ve önsezileri kuvvetli, sahibine aşırı bağlı, öğrenme yetileri çok güçlü ve kolay eğitilebilen, cesaretli, inanılmaz güçlü, gayet hızlı ve çevik, kurtboğan tek ırk olarak dünya literatürlerine geçmiş, doğada serbest iken başka bir köpek ırkıyla çiftleşmeyen, üstün özelliklerinden dolayı ırk vasıflarını korumuş ve saf kalmayı başarmış, en zor iklim ve çalışma koşullarında bile verilen görevi canı pahasına yerine getirecek kadar görevlerine sadık, bakım ve beslenme koşulları diğer köpek ırklarına göre daha basit ve ekonomik, anadolu’nun en çok aranan çoban köpeği olan, bekçi köpeği olarak da yetiştirilen köpek ırkı, anadolu çoban köpeği, çoban köpeği, anadolu karabaşı, karabaş.
 

Anatolian shepherd dog ingilizcede ne demek, Anatolian shepherd dog nerede nasıl kullanılır?

Anatolian : Anadolu'ya özgü. Anadolu. Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu. Anadolu dili. Anadolulu.

Shepherd : Çobanlık etmek. Refakatçi olarak birini getirmek veya götürmek. Yol göstermek. Çoban. Hristiyanlık aleminde eskiden şifacı keşişlere verilen ad. Birine refakat etmek. Önderlik etmek. Rehber olarak birini getirmek veya götürmek. Önder. Gütmek.

Dog : Etçiller (carnivora) takımından, evcil olan, her türlü besinle beslenebilen, günümüzde 400 kadar ırkı bulunan bir tür. köpek. Av sürmek. İzlemek. Kömür vagonu. Köpek. Ocak demiri. Erkek kurt. Peşini bırakmamak. Köpekgiller familyasından görünüş ve büyüklükleri farklı üç yüzden fazla evcil ırkı olan hem etçil hem de otçul olan hayvan. İt.

Shepherd dog : Bekçi veya koruma köpeği olarak kullanılan çeşitli tipteki köpeklerin herbiri (ör. alman çoban köpekleri). Görevi sürüyü bir araya toplamak olan köpek. Çoban köpeği. Kangal köpeği.

 

Belgian shepherd dog : Belçika’dan köken alan, 1900’lü yılların başında tüy yapılarına ve renklerine göre malinese, tervueren, groenendael ve laekenois olmak üzere 4 gruba ayrılmış, günümüzde groenendael ve tervuren alt tipleri daha çok ev peti, leakonois ve malinois alt tipleri daha çok bekçi ve koruma köpeği olarak yetiştirilen köpek ırkı. Belçika çoban köpeği.

German shepherd dog : Alman çoban köpeği. Alman kurdu. Alman kurt köpeği.

İngilizce Anatolian shepherd dog Türkçe anlamı, Anatolian shepherd dog eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatolian shepherd dog ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Shepherd dog : Görevi sürüyü bir araya toplamak olan köpek. Bekçi veya koruma köpeği olarak kullanılan çeşitli tipteki köpeklerin herbiri (ör. alman çoban köpekleri). Çoban köpeği.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Karın. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Anatolian shepherd dog synonyms : abdominal palpation, a c deformity, a band, a dna, abaxial, abattoir, karabas dog, abamectin.