Anatomi nedir, Anatomi ne demek

Anatomi; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.
  • Beden yapısı, gövde yapısı.
  • Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı

"Anatomi" ile ilgili cümleler

  • "Onun şekillerine ve anatomisine ram olmayı kendime bir zillet addederim." - Y. K. Karaosmanoğlu

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. ana: yukarı; tome: kesmek) Biyolojinin canlıların iç yapıları ile uğraşan dalı, yapı bilimi.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim dalı, yapı bilimi.

Herhangi bir organizmanın yapısı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. Organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. Anatemnien: açmak, Ana: Boylu boyunca, Tome: kesme.

Zooloji alanındaki anlamı:

[Bakınız: Yapı Bilimi]

İngilizce'de Anatomi ne demek? Anatomi ingilizcesi nedir?:

anatomy, anatomia, anatomie

Osmanlıca Anatomi ne demek? Anatomi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

teşrih

Anatomi hakkında bilgiler

 

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur.

Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır.

Anatomi ile ilgili Cümleler

  • Jale bir anatomi uzmanıdır ve insan vücudundaki her kemiği bilir.
  • Bir erkeğin elinde bir demet çiçek varsa, bu onun botanik çalışmayacağı, fakat anatomi çalışacağı anlamına gelir.
  • Her biyoloji, anatomi, antropoloji, etnoloji ya da psikoloji öğrencisi bu gerçeklere aşinadır.
  • Onun kızını gördüm ve bir hastalıktan ziyade anatomik bir varyasyona benziyordu.

Anatomi kısaca anlamı, tanımı:

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

 

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Anatomici : Anatomi dersi veren öğretim üyesi. Anatomi uzmanı.

Anatomik : Anatomi ile ilgili.

Anatomist : Anatomiyle uğraşan bilim adamı.

İnce : Hafif, gücü az. Ayrıntılı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Zayıf. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı.

Teşrih : Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama. Anatomi. İskelet.

Beden : Giysilerde ölçü. Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde. Kale duvarı.

Gövde : Kesilmiş hayvanın, sakatatı alındıktan sonraki durumu. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü. İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime. Bir şeyin asıl bölümü. Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm.

Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Türe : Adalet.

Anatomia komparativa : Karşılaştırmalı anatomi.

Anatomia sistematika : Sistematik anatomi.

Anatomia şirurjika : Şirurjikal anatomi.

Anatomia topografika : Topoğrafik anatomi.

Anatomia veterinaria komparativa : Karşılaştırmalı veteriner anatomi.

Anatomik patoloji : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, patolojik anatomi.

Anatomik?patolojik tanı : Hastalığın yerleştiği organ ve sistemdeki bozuklukların çıplak gözle incelenmesiyle konan tanı.

Anatomik pens : Pens.

Anatomik-patolojik inceleme : Makroskobik inceleme.

Diğer dillerde Anatomi anlamı nedir?

İngilizce'de Anatomi ne demek? : [anatomo (m) ] n. anatomist, one who specializes in the study of the body structure of organisms

n. anatomy, science which deals with the structure of organisms (humans, animals, etc.)

Fransızca'da Anatomi : anatomie [la]

Almanca'da Anatomi : n. Anatomie

Rusça'da Anatomi : adj. анатомический