Anatomist nedir, Anatomist ne demek

Anatomist; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Anatomiyle uğraşan bilim adamı

Anatomist hakkında bilgiler

[Bakınız: anatomi]

Anatomist tanımı, anlamı:

Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

Uğraş : Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Adamı : Bir işi en iyi yapan.

Diğer dillerde Anatomist anlamı nedir?

İngilizce'de Anatomist ne demek? : n. one who studies anatomy, one who specializes in the study of the body structure of organisms; one who analyzes, one who dissects

n. anatomist, one who studies anatomy, one who specializes in the study of the body structure of organisms; one who analyzes, one who dissects

n. anatomist, one who studies anatomy, one who specializes in the study of the body structure of organisms; one who analyzes

Rusça'da Anatomist : n. анатом (M)