And nedir, And ne demek

And; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir.

Hukuk terimi olarak sözlük anlamı:

yemin. -içmek: yemin etmek.

Teknik terim anlamı:

Yemin, ahit, söz verme.

And ile ilgili Cümleler

  • Tom'la öğle yemeği için Chuck's Bar and Grill'de buluşuyorum.
  • 1986'da Sally Ride To Space and Back başlıklı bir kitap yayınladı.
  • Biz Park Caddesindeki Chuck's Bar and Grill'de öğle yemeği yedik.
  • Rock and roll sever misin?
  • Sophie and Carole bitkin.
  • Tom, Chuck's Bar and Grill'in ortağıdır.
  • Marian and Harry'nin uzun saçı var.
  • "Hanımın nasıl?" anlamına gelen "How's the trouble and strife?" cümlesi, kafiyeli Cockney argosuna bir örnektir.
  • Jean and Philippe bakacaklar.
  • Peugeot, Renault and Citroen Fransız otomobil üreticileridir.

And hakkında bilgiler

And, bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair verilen söz. Ayrıca yemîn veya ahit olarak da bilinir. Genellikle Tanrı'yı veya kutsal sayılan başka bir varlığı tanık göstererek bir olayı doğrulama ya da kendi kendine söz verme amacı ile kullanılır. Yemin kavramı her zaman için ant sözcüğünü birebir karşılamayabilir. Örneğin "Ant" sözcüğünden türemiş olan "Antlaşma" kavramı da "karşılıklı olarak ant içmeyi" ifade eder ki, zamanla anlamı genişleyerek sözleşme (mukavele, muahede) manalarını da içerir hale gelmiştir. Yani, çok kesin farklar bulunmamakla beraber "yemin" daha çok dinsel bir içeriğe sahip olmasına karşın; Ant toplumsal, siyasi ve hukuki bağlamları da içermektedir. Üstelik, "Ant/And" kavramına halk inancında yüklenen anlamlar çok daha farklı ve geniş kapsamlıdır. Ayrıca bu sözcük hukuk literatürü içerisinde bir terim olarak yerleşmiş durumdadır. Türk Anayasasına göre, genel seçimlerin ardından milletvekilleri Meclis'e katıldıkları zaman, Cumhurbaşkanı ise seçilmesinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde önünde and içerler. Askerlikte, temel eğitim tamamlandıktan sonra, mahkemelerde ifade verirken veya bir mesleğe başlarken and içilir. Bir mesleğe girerken and içme, o mesleğin gereklerini doğru olarak yerine getireceğini dair söz vermek içindir. Mahkemeler önünde and içme ise beyanın doğru olduğuna dairdir.

 

And anlamı, kısaca tanımı

And içirmek : Yemin ettirmek

And içişmek : Birlikte and içmek, karşılıklı sözleşip yemin etmek, ahitleşmek.

And içmek : Yemin etmek.

And olmak : Söz verilmek, yemin edilmek.

And saklamak : Yeminine riayet etmek.

And vermek : Yemin teklif etmek, yemin ettirmek.

Başına and içmek : Adına yemin etmek.

Iupac ınternational union of pure and applied chemistry : Kimya ile ilgili dünya çapında kabullerle uğraşan uluslararası bir kuruluş.

National institute of standard and technology : Eskiden National Bureaus Standards (NBS) olarak bilinen, primer standart maddelerin ve tam analizi yapılmış standart referans maddelerin (SRM) temin edilebildiği ,US Ticaret Bakanlığı’nda bir kuruluş.

Millet meclisi : Milletvekillerinin oluşturduğu kurul. Bu kurulun toplandığı yapı.

 

Kendi kendine : Kimseye danışmaksızın. Kendiliğinden. Başkasının yardımı ve ortaklığı olmadan. Yalnız başına. Kendisine. Kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan.

Cumhurbaşkanı : Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

Temel eğitim : İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi.

Kutsal sayı : Dört yöne, yerleşme düzenine, tek çift temeline, gökbilimsel etmenlere dayalı olarak uğurlu ve kutsal sayılan sayı.

Yemin içmek : Ant içmek.

Karşılıklı : İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil. Birbirine karşı bulunan. Birbiriyle ilgili olarak. Birbirlerine karşı bir biçimde.

Literatür : Edebiyat. Kaynak.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Doğrulama : Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılmış olan işlemlerin bütünü.

Her zaman : Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık.

Diğer dillerde Ancak sezilebilen ayrım anlamı nedir?

İngilizce'de Ancak sezilebilen ayrım ne demek ? : just discernible difference