Anesteziyoloji nedir, Anesteziyoloji ne demek

Anesteziyoloji; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Anestezik maddeleri ve uygulanışı biçimini konu alan bilim dalı.

İngilizce'de Anesteziyoloji ne demek? Anesteziyoloji ingilizcesi nedir?:

anesthesiology

Anesteziyoloji hakkında bilgiler

Anestezi bilimi ya da Anesteziyoloji (Fransızca: anesthésiologie), herhangi bir cerrahi girişim öncesinde, esnasında ve sonrasında, hastanın güvenliğini gözeten; ağrı duyusunun giderilmesi dahil olmak üzere tüm bakımına yoğunlaşan tıbbi bir bilim dalıdır.

Anesteziyoloji tanımı, anlamı:

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Anestezi : Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak vücutta ilgili bölgede ortaya çıkan duyu olmaması.

Anesteziyolojik : Anestezi bilimsel.

 

Cerrahi : Ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu, hariciye. Cerrahlıkla ilgili.

Girişim : Bir işe girişme, teşebbüs. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı.

Esna : Bir işin yapıldığı an, sıra.

Hasta : Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Parasız, züğürt. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun.

Güvenli : Güven verici, emniyetli, emin.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Yoğun : Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Şişman, iri, tombul. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Koyu, kalın. Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

Anestezi bilimi : Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok edilmesi sonucu hastanın zarara uğramadan yaşamasını sağlayan ve cerrahi müdahalenin yapılabilme koşullarını inceleyen bilim dalı, anesteziyoloji.