Anilin; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Benzenden türeyen bir amin

Kimya'daki anlamı:

 

Formülü C6H5NH2, e.n. -6 °C, k.n. 184 °C, yoğunluğu 1,0220 g/mL olan , kauçuk, boya, ecza, patlayıcı madde yapımında ve daha bir çok endüstride geniş ölçüde kullanılan, havada kahve rengine dönüşen, renksiz, yağımsı, sağlığa zararlı, acı tatlı ve hoş kokulu sıvı bir madde.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kömür katranından elde edilen, renksiz, yağlı ve sıvı özelikte, benzen zinciri ve amin grubundan oluşan, kimyasal formülü C6H5NH2 olan, karsinojenik özellikte bir aromatik amin bileşiği, aminobenzen, fenilamin.

İngilizce'de Anilin ne demek? Anilin ingilizcesi nedir?:

aniline

Fransızca'da Anilin ne demek?:

aniline, anyline, aminobenzène, phénylamine

Anilin hakkında bilgiler

Anilin, boya ve türevleri olarak da ilaç yapımında kullanılan organik bileşik.

Aromatik sınıftan primer aminbenzer halkasından karbonlardan birine bağlı H yerine NH2 amin grubu bağlanmasıyla oluşur. Fenil amin ve aminobenzen de denir.

İlk kez 1826 yılında O. Unverdorben tarafından indigo adlı bitkisel bir boya maddesinin damıtılmasıyla elde edildi. Boya endüstrisinde nitro benzenin (C6H5NO2) redüksiyonundan elde edilir. Renksiz kokulu bir sıvıdır. Toksik etkisi şiddetlidir. 1,02 yoğunlukta 184,1 °C'de kaynayan ve katı halde iken 6 °C'de eriyen kristal yapılıdır.

Organik kimyada büyük önemi olan anilinden boya yapımında kullanılan ilkel maddeler elde edilmiştir. Bu yüzden deri boyamacılığında, fotoğrafçılıkta, matbaacılıkta kullanılan bu tür boyalar anilin boyalar olarak adlandırılır.

Anilin anlamı, tanımı:

Benzen : Benzin. Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı.

Anilin boyalar : Taş kömürü eterinden elde edilen, fotoğrafçılıkta, basım işlerinde, boya sanayisinde kullanılan organik boya cevheri.

Türe : Adalet.

Boya : Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya. Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Aldatıcı görünüş. Yazmak için kullanılan mürekkep.

Türev : Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi. Bir madde üzerinde yapılmış olan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde. Türemiş veya üretilmiş şey. Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti.

İlaç : Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem.

Organik : Organlarla ilgili, uzvi. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Doğal yolla yapılan. Canlı, güçlü (ilişki).

Bileşik : Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

Aromatik : Aromalı.

Bir : Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Bir kez. Tek. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Ancak, yalnız.

Amin : Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.

Anilin boya : Genellikle katranın damıtılmasından elde edilen boyar madde, katranboya.

Anilin formaldebid reçineleri : (kimya)

Anilin karası : (kimya)

Anilin mavisi : Dokuların incelenmesi sırasında kesitlerin boyanması için ya tek olarak ya da diğer boyalarla birlikte kullanılan bir tip boya. Histolojik kesitlerin boyanması için tek başına veya diğer boyalarla ayırt edici olarak özellikle kollajen ipliklerin boyanmasında kullanılan, su mavisi ve metil mavisi karışımından oluşan bir boya.

Anilin testi : Pentozların genel tanınma deneyi.

Diğer dillerde Anilin anlamı nedir?

İngilizce'de Anilin ne demek? : [Anilin (das) ] n. aniline, poisonous liquid

n. aniline, poisonous liquid (used to create dyes, perfumes and medicines)

v. to be remembered

Fransızca'da Anilin : aniline [la]

Almanca'da Anilin : n. Anilin

Rusça'da Anilin : n. анилин (M)

adj. анилиновый

 

Anilin ile ilgili Resimler

Anilin ile ilgili resimler
Anilin ile ilgili resimler
Anilin ile ilgili resimler
Anilin ile ilgili resimler
Anilin ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Anilin nedir? Anilin ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Anilin tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Anilin hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...