Anizositozis nedir, Anizositozis ne demek

Anizositozis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Hücre eşitsizliği.

Anizositozis tanımı, anlamı

Anizo : Eşit olmayan

Anizos : Yunanca eşit olmayan anlamına gelen ön ek.

Anizositoz : Kırmızı kan hücrelerinin boylarında görülen değişiklikler.

Hücre eşitsizliği : Kandaki alyuvarların büyüklükleri bakımından aşırı derecede değişikliğin olması, anizositozis.

Eşitsiz : Eşit olmayan.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

Diğer dillerde Anizositozis anlamı nedir?

İngilizce'de Anizositozis ne demek ? : anisocytosis