Anjiyostenoz nedir, Anjiyostenoz ne demek

Anjiyostenoz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kan damarı çapının daralması.

Anjiyostenoz anlamı, tanımı

Anjiyo : Damar görüntüleme

Kan damarı : İçinde kanın dolaştığı belirli duvarlan olan damarlar. Kalpten dokulara ve oradan kalbe kan dolaşımının gerçekleştiği yapılar.

Daralma : Daralmak işi. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek giymek, yene yine gibi.

Damar : Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ. Huy. Soy, yaradılış.

Dara : Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı. İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı. Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra.

Dama : Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun.

Kan : Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı. Soy.

Diğer dillerde Anjiyostenoz anlamı nedir?

İngilizce'de Anjiyostenoz ne demek ? : angiostenosis