Anlıksal olgunluk nedir, Anlıksal olgunluk ne demek

Anlıksal olgunluk; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir.

Psikoloji'deki anlamı:

Kişinin anlıksal gelişim yönünden ulaştığı, yaşına uygun ya da yetişkinlere özgü gelişim düzeyi.

Anlıksal olgunluk tanımı, anlamı

Anlı : Ünlü, tanınmış, namlı, şöhretli, soylu. Ünlü, tanınmış, namlı

Anlık : Kısa süren, bir an içinde olan, enstantane. Bir anda oluşan, gelişen, spontane. Anlama gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt. Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme yetisi.

Olgu : Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.

Olgun : Yenecek duruma gelmiş (meyve). Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

Olgunluk : Meyvelerin olgun, yenilebilir olma durumu. İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal.

Yetişkin : Yetişmiş, olgunlaşmış. Evlenme çağına gelmiş (kimse). Gelişimin herhangi bir yönünde veya tümünde duraklama düzeyine erişmiş olan. Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse).

 

Yönünden : Bakımından, cihetiyle, yoliyle.

Gelişim : Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

Ulaştı : Siirt ili, Dilektepe nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yaşın : Işık, parlaklık. Şimşek. Gizli.

Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.”.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Geliş : Gelme işi.

Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye.

Uygu : [Bakınız: bağıntı]. Uyum, uygunluk.

Yaşı : Küçük çocuklarda, pislikten oluşan bir deri hastalığı.

Düze : Doz.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Diğer dillerde Anlıksal olgunluk anlamı nedir?

İngilizce'de Anlıksal olgunluk ne demek ? : intellectual maturity