Anlaşmak nedir, Anlaşmak ne demek

"Anlaşmak" ile ilgili cümle

  • "Bakın böylesine bir dilimiz olmasaydı, nasıl anlaşacaktık şimdi?" - N. Uygur

Anlaşmak tanımı, anlamı:

Anlaşma : Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Sözleşme. Anlaşmak durumu.

Düşünce : Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi. Duyularla algılama, his.

Amaç : Gaye. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Hedef.

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Birleşmek : Cinsel ilişkide bulunmak. Uyuşmak, aynı görüşte olmak. Ayrıyken tek bir bütün durumuna gelmek. Buluşmak, bir araya gelmek. Kaynaşmak. Aynı amaç çevresinde toplanmak.

 

Antant : Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat.

Sözleşmek : Belli bir yerde, belli bir saatte buluşmayı kararlaştırmak. Herhangi bir iş konusunda birbirine karşılıklı söz vermek.

Sözleşme : Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Sözleşmek işi.

İmzalamak : Bir kimseye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak. Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak. Eserin yazarı, yapımcısı olduğunu imza veya işaretle belirtmek.

Anlaşmak ile ilgili Cümleler

  • Bu konuda Tom'la anlaşmak zorunda kaldık.
  • Bazen anlaşmak için aynı dili konuşmak gerekmez.
  • Bir barış anlaşması üzerinde anlaşmak için İngiltere'nin hiç acelesi yoktu.

Diğer dillerde Anlaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Anlaşmak ne demek? : v. come to an agreement, reach an agreement, agree, get along, get along with, settle with, come to terms; settle, bargain, close, compound, compromise, concert, conspire, covenant, fix on, fix up on, getting on with, go along; make a bargain

Fransızca'da Anlaşmak : s'accorder, composer, convenir, s'entendre, se concerter, tomber d'accord

Almanca'da Anlaşmak : v. abmachen, einigen: sich einigen, übereinkommen, vereinbaren, verständigen: sich verständigen

Rusça'da Anlaşmak : v. понимать друг друга, договариваться, объясняться, договориться, объясниться