Anlamdaş nedir, Anlamdaş ne demek

Anlamdaş; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Gramer anlamı:

[Bakınız: eş anlamlı]

Bilimsel terim anlamı:

Aynı veya hemen hemen aynı anlamda olan kelimeler birbirinin anlamdaşıdır (ANLAMDAŞLIK, Synonymie).

Osmanlıca Anlamdaş ne demek? Anlamdaş Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

müteradif

Anlamdaş hakkında bilgiler

Eşanlamlı, anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.

Bu tür kelimeler genel olarak birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

Anlamdaş kısaca anlamı, tanımı:

Anlamdaşlık : Eş anlamlılık.

Anlamlı : Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar. İçeriği olan.

Yazılış : Yazılma işi.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer.

Yakın : Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Uzak olmayan yer. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.

 

Sözcük : Kelime.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Eş anlamlı : Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim.

: Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı. Aynştaynyum elementinin simgesi.

Anlamdaş deyimler : Bir biçimsel dilde A ile B düzgün deyimlerinin anlamdaş deyimler olması, A ile B nin aynı dizimsel türden olup, A yı kapsayan her p önermesi ile p içinde A yerine B koymakla elde edilen önermenin doğruluk değerlerinin aynı olması demektir, Krş. kaplamdaş deyimler.

Anlamdaş, eş anlamlı : Azerbaycan Türkçesi: sinonim; Türkmen Türkçesi: sinonim ~ maanıdaş; Gagauz Türkçesi:sinonim ~ birämaanalı laflar ~ birmaanalı sözlär; Özbek Türkçesi: sinonim ~ ma'nόdόş;Uygur Türkçesi: mnidaş sözlär; Tatar Türkçesi: sinonim; Başkurt Türkçesi: sinonim; Kmk: sinonim ~ birma'nalı söz; Krç.-Malk.: sinonim ~ cuwuk maganalı sözle ~ birça maganalısözle; Nogay Türkçesi: sinonim ~ bîr mänelî; Kazak Türkçesi: sinonim; Kırgız Türkçesi: sinonim; Alt::sinonim ~ uçun tüňey söstör; Hakas Türkçesi: sinonim ~ pîldîrîglerî tööy söster ~pîldîrîglerî çagın söster; Tuva Türkçesi: sinonim; Şor Türkçesi: *sinonim; Rusça: sinonim

Anlamdaşlar bilimi : Anlamdaş kelimeleri inceliyen bilim.

Diğer dillerde Anlamdaş anlamı nedir?

İngilizce'de Anlamdaş ne demek? : adj. synonymous, having the same or almost the same meaning (as of a word)

Almanca'da Anlamdaş : gleichbedeutend

Rusça'da Anlamdaş : n. синоним (M)

adj. синонимичный, однозначный