Anlamlı nedir, Anlamlı ne demek

Anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Anlamlı" ile ilgili cümleler

 • "Sesi anlamlı, söyledikleri içtendi; bir iki yıl öncesinin sert, çatışmacı sesi değildi." - B. Günel

Yerel Türkçe anlamı:

Anlayışlı.

Anlamlı anlamı, tanımı:

Çok anlamlı : Birden çok anlama sahip olan (kelime).

Eş anlamlı : Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim.

İki anlamlı : İki anlama gelen. İkircil.

İkiz anlamlı : İkizli.

Karşıt anlamlı : Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz), zıt anlamlı: Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi.

Tek anlamlı : Tek anlamı olan (kelime veya kavram).

Yakın anlamlı : Anlamları arasındaki ayrım çok az olan (kelimeler).

Zıt anlamlı : Karşıt anlamlı.

Anlamlılık : Anlamlı olma durumu, manidarlık.

Çok anlamlılık : Bir kelimenin birçok anlam bildirme niteliği.

Eş anlamlılık : Eş anlamlı olma durumu, anlamdaşlık.

İki anlamlılık : İki anlama yorumlanabilme durumu. İki anlama gelme durumu.

Karşıt anlamlılık : Karşıt anlamlı olma durumu, zıt anlamlılık.

Tek anlamlılık : Tek anlamlı olma durumu.

 

Yakın anlamlılık : Yakın anlamlı olma durumu.

Zıt anlamlılık : Karşıt anlamlılık.

Manalı : Anlamlı. Anlamlı bir biçimde.

Düşündürücü : Düşünmeye sebep olan, düşünmeye yol açan. Tasalandıran, kaygılandıran.

Manidar : Anlamlı.

Anlamlı öğrenme : Bir konuyu, bütün ayrıntılarını göz önünde bulundurmadan, nitelik ve anlamını kavrayacak biçimde öğrenme.

Anlamlı rakam : Okuyucuya sayısal verilerin güvenilirliği ile ilgili bilgi veren bir sistem. Bir sayıdaki anlamlı rakamlar, belirli rakamların tamamı ile ilk belirsiz rakamdan olşur.

Anlamlı sayamak : Bir sayıtta, belli bir amaç için gerekli sayamak; özellikle, belli bir doğruluğu ya da belli bir duyarlığı korumak için saklanması gereken sayamak.

Anlamlı sayamak yitimi : Bir sayının doğruluğunu ya da duyarlığını bozacak biçimde, anlamlı bir sayamağının bir işlem sırasında yitirilmesi.

Anlamlık : Bir kelime ailesinde bulunan ortaklaşa anlam öğesi: Vermek, vergi, verim, veri kelimelerinde anlamlık ver-fikridir.

Anlamlılık düzeyi : (İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçilen olasılık. Bir gözlemsel ölçümün, anlam taşıma değeri ya da salt rastlantıya bağlı olarak alacağı bir değerden uzaklık ölçüsü.

 

Anlamlılık ölçümü : Bir ölçüm sonucunun ya da bir katsayının, çeşitli düzeylerde anlamlı sayılabilmesi için aşması gereken ya da anlamlı olduğu olasılık düzeyini gösteren değer.

Anlamlılık sınaması : (İstatistiksel sınamalar) Bir sıfır önsavında öne sürülen savın anlamlılığını araştıran sınama. Sayımbilimde gözlem sonucu bulunmuş bir değerin olasılık dağılımlarının, ilgili değerleriyle karşılaştırılarak rastlantıya bağlanıp bağlanamayacağını sınama işlemi.

Anlamlılık testi : Önemlilik testi.

Anlamlı ile ilgili Cümleler

 • Herkesin bildiği gibi, bugün bizim için çok anlamlı bir gündür.
 • Her ne kadar sıkça eş anlamlı olarak kullanılsalar da; kibir ve gurur farklı şeylerdir.
 • Din, ahlak ile eş anlamlı olsa, Brezilya dünyada en bozulmamış ülke olur.
 • Tom'un konuşması çift anlamlı sözlerle doluydu. Bunların çoğunu seyirci anlamadı.
 • Çok anlamlı sözcük grupları genelde komik çevirilere neden olur.
 • Yatmak sözcüğü kalkmak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır.
 • Birazcık sevgi kırıntısı, hayatı daha anlamlı hâle getirebilir.
 • O, kadınları anlamlı bir meşgale olmaktan daha ziyade tek kullanımlık zevk olarak görüyor.
 • Herkes dinledi ve çok mutluydu, düğünün özgün ve anlamlı olduğunu düşündüler.
 • "Zıt anlamlı" sözcüğü "eş anlamlı" sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

Diğer dillerde Anlamlı anlamı nedir?

İngilizce'de Anlamlı ne demek? : adj. meaningful, significant, expressive, meaning, pregnant, having many meanings, purposeful, full of meaning, revealing, significative

n. meaning, sense, point, explanation, acceptation, construction, content, denotation, effect, hang, import, inference, purport, purview, significance, significancy, signification, sound, strain, tenor

Fransızca'da Anlamlı : expressif/ive

Almanca'da Anlamlı : adj. bedeutsam, beredt, erheblich, sinnvoll, viel sagend, wert

Rusça'da Anlamlı : adj. значимый, знаменательный