Anlayışsız nedir, Anlayışsız ne demek

Anlayışsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
  • Hoşgörüsüz.

"Anlayışsız" ile ilgili cümle

  • "Adam sizin çok can sıktığınızı, çok anlayışsız ve inatçı olduğunuzu ifade etmek üzere ters bir bakışla bakıyor yüzünüze." - İ. Özel

Anlayışsız kısaca anlamı, tanımı:

Anlayış : Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. Anlama işi, telakki. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama.

Anlayışsızlık : Hoşgörüsüzlük. Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik.

Kafasız : Kafası olmayan. Düşünüşü, anlayışı ve kavrayışı kıt olan, anlayışsız, kavrayışsız.

Kavrayışsız : Kavrayışı olmayan.

Vurdumduymaz : Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü.

Kalın : Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık. Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı. Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. Yoğun, akıcılığı az olan. Etli, dolgun. Enli ve gür (kaş). Pes (ses).

 

Kafalı : Kafası olan. Kafası herhangi bir biçimde olan. Bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı.

İzansız : Anlayışsız, düşüncesiz.

Ferasetsiz : Anlayışsız.

Anlayışsızca : Anlayışsız bir biçimde, anlayışsızcasına.

Anlayışsızcasına : Anlayışsızca.

Anlayışsızlaşma : Anlayışsızlaşmak durumu.

Anlayışsızlaşmak : Anlayışsız duruma gelmek, anlayış göstermez olmak.

Diğer dillerde Anlayışsız anlamı nedir?

İngilizce'de Anlayışsız ne demek? : adj. insensitive; inconsiderate, undiscerning, unsympathetic; blind, blunt, dim, purblind

Fransızca'da Anlayışsız : obtus/e, lourd/e

Almanca'da Anlayışsız : adj. einsichtslos, verständnislos

Rusça'da Anlayışsız : adj. несообразительный, недогадливый, бестолковый