Announcements türkçesi Announcements nedir

Announcements ile ilgili cümleler

English: I've got a couple of announcements to make.
Turkish: Yapacak birkaç duyurum var.

English: Ali said he wasn't going to make any announcements.
Turkish: Ali herhangi bir duyuru yapmayacağını söyledi.

Announcements ingilizcede ne demek, Announcements nerede nasıl kullanılır?

Announcement effect : Beyan etkisi. Duyuru etkisi. Merkez bankasının açık piyasa işlemleri ya da reeskont politikası uygulamalarıyla finansal kesimin ve halkın beklentilerinde değişime neden olması. Merkez bankasının, açık piyasa işlemleri ya da reeskont politikası uygulamalarıyla halkın ve finansal kesimin beklentilerinde değişime yol açması.

Announcement system : Mükellefin vergiye esas olacak bilgileri bir bildirim belgesi doldurarak vergi dairesine bildirmesine dayanan bir yöntem. Beyan sistemi.

Periodic announcement timer : Periyodik-bildirim zamanlayıcısı. Dönemsel bildirim zamanlayıcısı.

The official announcement gazette : İsrail devletin'den resmi ilanların toplanmış şekli. Resmi gazete ilanları.

Official announcement : Resmi ilan. Resmi duyuru. Resmi bildiri.

Withhold an announcement : İlanı geciktirmek. Duyuruyu bekletmek.

 

Spot announcement : Kısa reklam. Reklam spotu.

Announcement : Bildiri. İlan etme. İlan. Tebliğ. Duyurma. Anons. İhbar. Haber (tv, radyo). Haber (radyo ve televizyon terimi).

İngilizce Announcements Türkçe anlamı, Announcements eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Announcements ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Promulgations : Resmi açıklama yapma. Yayma. Resmen ilan etme. Neşir. Yayınlama. Yayın ve ilan. Kanunların yayınlaması.

Handout : Dağıtma (kağıt, not vb). El broşürü. Tanıtım amacıyla gönderilmiş küçük ilan. Sadaka. Basılı metin. El ilanı. Bağış.

Impartation : Söyleme. Ortaya dökme. Bağışlama. İfşa. Sunuş. İletim. Sunma. Verme. Açıklayış.

Advertisement : Bir filmin izleyicisini çoğaltmak amacıyla çeşitli yollardan (gazete tanıtısı, radyo tanıtısı, el tanıtısı, vb.) yararlanılarak yapılan duyurular. tv. televizyon yoluyla yapılan tanıtı; bu tanıtı için hazırlanmış izlence. Tanıtı. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tanıtım. El duyurusu. Reklam. Bir tiyatro oyununu duyurmak için dağıtılan, oyun, yazar, oyuncular üzerinde bilgi veren küçük boy duyuru.

Indication : Emare. Belirtme. Endikasyon. Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi, indikasyon. bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eder. İşaret. Tayin. İz. Gösterge.

Programme : Bir oyunu, oyunun yazarını, oyuncuları ve tasarımcıları seyirciye tanıtmada kullanılmak üzere basılan izlence. Program. İzlence dergisi. İzlence. Gösteri. Bağdarlamalamak. Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan. Düzen. Planlamak. Yazılım.

 

Adverting : Değinmek. Bahsetmek. Reklam. Dokundurmak. Zikretmek. İma.

Program : Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan. Belli bir sorun türünün özdevimli çözümü için, verilerde ortaya çıkabilecek durumlara göre uygulanacak eylemleri belirten bir çalışma planı. bk. bilgisayar izlencesi. Gösteri. Program. Yapım. Programlamak. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çizeylemleme. Düzen. Programa bağlamak.

Affirmations : Olumlama. Tasdik etme. Yemin yerine geçen söz. Doğrulama. Tasvip. Onay. Tasdik.

Asseverations : İddia. Tanığın söylediklerinin gerçek olduğunu vicdanen temin etmesi. Beyan.

Announcements synonyms : wanted poster, wanted notice, memorandum, familiarisation, assertions, declarations, adverted, indiction, publication, asseveration, notice, indicatives, announcement, advertisements, ad, adverts, affirmation, banns, declaring, avows, advisory, notification, bulletins, advert, information, declaration, proclamation, publicity, advertising, press release, annunciations, edict, indicative.