Anot nedir, Anot ne demek

Anot; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Kimya'daki anlamı:

Elektrolizde ve pillerde yükseltgenmenin olduğu elektrot.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir elektrik devresinde negatif yükleri çeken pozitif elektrot röntgen tüpü içindeki (+) kutup.

Bilimsel terim anlamı:

Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. (Elektrikle ayrışımda anotun imi artı, katotun imi eksidir; bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında artıuç da denebilir.)

Elektrikli temizleme, parlatma ve kaplama işlemlerindeki artı elektrot, artıuç diye de bilinir.

İngilizce'de Anot ne demek? Anot ingilizcesi nedir?:

anode

Fransızca'da Anot ne demek?:

anode

Anot hakkında bilgiler

Anot, redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Katot'un tersi olarak tanımlanabilecek, artılığı ve eksiliği duruma göre değişen iletken uç. Elektroliz tepkimesinde, anot artı uçta olur.

Anot anlamı, kısaca tanımı:

Anot başlığı : Anotun kabloya bağlandığı uçta bulunan ve elektrik yalıtımını sağlayan kapak.

Anot kablosu : Dış etkilere dayanıklı plastikle kaplanmış, anotu akım veren sisteme bağlayan bakır tel.

Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

 

Yükseltgenme : Oksitlenme.

Gerçek : Doğruluk. Yalan olmayan. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Elektrot : Bir elektrolitin içine daldırılan, artısına anot, eksisine katot denilen iki iletken çubuktan her biri.

Katot : Eksi uç.

Ters : Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Bir şeyin aksi, karşıtı. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Hayvan pisliği. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Artı uç : Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan iletken uçlardan artı yüklü olanı, anot.

Artı : Fazlalık. Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.

: Bir şeyin başı, tepesi. Dış kenar, periferi. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak. Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası. Bir şeyin kenarı. Bir uzaklığın son noktası. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem. Kurşun kalemlerde yazmayı sağlayan kömürden yapılmış olan madde. Bir şeyin baş veya son noktası.

Anot aşırı gerilimi : Elektrot tepkimesi her iki durumda da özdeş olmak üzere, bir anotun potansiyeliyle denge potansiyeli arasındaki ayrım.

 

Anot çözeltisi : Anot çevresinde bulunan elektrolit çözeltisi.

Anoti : Doğuştan kulaksızlık.

Anotlama : Alüminyum ve alüminyum alaşımları yüzeylerinin yenim dirençlerini arttırmak için, parçaları anot yaparak ve elektrikle alüminyum oksite çevirme işlemi, anotsal yükseltgenme ve anotsal işlem diye de bilinir.

Anotojeni : ailesindeki birçok dişi sivrisineklerin kan emmeden önce yumurtlayamaması durumu.

Anotojenöz sivrisinek : Yumurta üretimi için kan emmeye gereksinim duyan sivrisinekler.

Anotsal dağlama : Metal yüzeyleri, anot yaparak elektrikli kaplamaya ya da bırakıma hazırlama ereğiyle, elektrikli olarak dağlama.

Anotsal işlem : Bir metali bir elektrolit çözeltisi içinde anot olarak bağlayarak, yüzeyinde bir oksit katmasını oluşturma. [Bakınız: anotlama]

Anotsal koruma : Dış kaynaktan uygulanan belirli bir gerilimle, metali yeterince artı yükleyerek yenim hızını azaltma.

Anotsal örtü : Bir elektrolit içinde, elektrokimyasal özellikleri nedeniyle, kendisi yenime uğrayan koruyucu örtü. etkin örtü diye de bilinir.

Diğer dillerde Anot anlamı nedir?

İngilizce'de Anot ne demek? : n. anode, positively charged electrode (Electricity); positive pole, positive electrode

Fransızca'da Anot : anode [la]

Almanca'da Anot : Anode

Rusça'da Anot : n. анод (M)