Another one türkçesi Another one nedir

Another one ile ilgili cümleler

English: I'll buy you another one if you want me to.
Turkish: Eğer almamı istersen sana başka bir tane alırım.

English: Do you know where I could buy another one of these?
Turkish: Nerede bunlardan bir tane daha alabileceğimi biliyor musun?

English: Ali told us another one of his stupid jokes.
Turkish: Ali bize aptalca fıkralarından bir tane daha anlattı.

English: Do you want another one of these?
Turkish: Bunlardan bir diğerini ister misin?

English: I'll never buy another one of these.
Turkish: Asla bunlardan başka bir tane almayacağım.

Another one ingilizcede ne demek, Another one nerede nasıl kullanılır?

Another : Başka (bir). Sair. Ayrı. Bir. Bir başkası. İkinci bir. Öbürü. Başka. Başka birisi. Farklı.

 
 

One : Kimse. Bir tane. Birisi. Bir (sayı olarak). Bir. Aynı. Biri. İnsan. Tek. Bir sayısı.

Another beer please : Bir tane daha bira lütfen.

Another database : Farklı veritabanı.

Another interpretation : Başka yorum. Alternatif yorum. Başka açıklama. Farklı yorum.

Another pivottable : Diğer bir özet tablo.

İngilizce Another one Türkçe anlamı, Another one eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Another one ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Another : İkinci bir. Ayrı. Başka bir. Farklı. Sair. Diğeri. Başka birisi. Öbürü. Başka.

No other : Bundan başka.

Somebody else : Başka biri.

Someone else : Başka biri. Bir başkası. Başka bir kimse. Başka bir kişi.

Other : Geçen. Öbürü. Öbür. Sonraki. Diğeri. Başka türlü. Öteki. Gayri. Bundan başka.