Anthropolite türkçesi Anthropolite nedir

  • Antropolit.

Anthropolite ingilizcede ne demek, Anthropolite nerede nasıl kullanılır?

Anthropologic : Antropolojik. Antropoloji ile ilgili (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

Anthropological : Antropolojik. İnsanbilimsel. Antropoloji ile ilgili.

Anthropological folklorist : İnsanbilimsel halkbilimci. İnsanbilimin alanına giren konularla ilgilenen halkbilimci, bk. insanbilim.

Anthropological linguistics : Antropolojik dilbilim. Antropolojik dilbilimi. İnsanbilimsel dilbilim. Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi. İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi.

Anthropological school : İnsanbilim okulu. Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık.

Anthropologists : İnsanbilim uzmanı. Antropolog. Antropologlar.

Anthropologically : Antropolojik olarak. Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

Cultural anthropology : Kültürel antropoloji. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Budunbilimin karşılığı olan ve kültürü inceleyen insanbilimsel dal. Budunbilim. Kültürü tüm konu ve sorunlarıyla inceleyen bilim dalı. bk. insanbilim. krş. halkbilim. Yeryüzünde yaşıyan insan topluluklarının ya da toplumlarının özdeksel ve tinsel ekinlerini karşılaştırmalı olarak, birbirleriyle ilişkileri içinde inceleyerek ekinin genel oluşum ve gelişim yasalarını araştıran bilim dalı. İnsanı, toplumsal ve kültürel davranışları bakımından inceleyen ve kazıbilim ile budunbilimi de kapsayan insanbilim kolu. Kültürel insanbilim.

 

Anthropology department : Antropoloji bölümü.

Anthropologies : İnsanbilim. Antropolog. Anthropoloji. İnsan tarihi ilmi. Beşeriyet. Antropoloji. Beşeriyat.

Anthropolite ingilizce tanımı, definition of Anthropolite

Anthropolite kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A petrifaction of the human body, or of any portion of it.