Anthropological türkçesi Anthropological nedir

Anthropological ingilizcede ne demek, Anthropological nerede nasıl kullanılır?

Anthropological folklorist : İnsanbilimsel halkbilimci. İnsanbilimin alanına giren konularla ilgilenen halkbilimci, bk. insanbilim.

Anthropological linguistics : Antropolojik dilbilimi. İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi. Antropolojik dilbilim. İnsanbilimsel dilbilim. Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi.

Anthropological school : İnsanbilim okulu. Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık.

Anthropologically : Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim). Antropolojik olarak.

Paleoanthropological : Paleantropolojik.

Anthropologist : İnsanbilim uzmanı. İnsanbilimci. Antropolog. Anropolojist.

Anthropology department : Antropoloji bölümü.

Anthropologic : Antropolojik. Antropoloji ile ilgili (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

Anthropologists : İnsanbilim uzmanı. Antropolog. Antropologlar.

 

Anthropologies : İnsanbilim. Anthropoloji. Antropoloji. Antropolog. Beşeriyat. İnsan tarihi ilmi. Beşeriyet.

İngilizce Anthropological Türkçe anlamı, Anthropological eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anthropological ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Anthrop : İnsan ırkı gelişimi bilimi ile ilgili.

Anthropologic : Antropoloji ile ilgili (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).