Anthropological folklorist türkçesi Anthropological folklorist nedir

Anthropological folklorist ingilizcede ne demek, Anthropological folklorist nerede nasıl kullanılır?

Anthropological : İnsanbilimsel. Antropolojik. Antropoloji ile ilgili.

Folklorist : Halkbilimci. Halkbilim alanıyla ilgili araştırma, derleme, incelemeler yapan ve çalışmalarının sonuçlarını, yöntemine uygun bir biçimde açıklayan kişi. bk. özengen halkbilimci, uğraşman halkbilimci.

Anthropological linguistics : Antropolojik dilbilim. Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi. İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi. İnsanbilimsel dilbilim. Antropolojik dilbilimi.

Anthropological school : Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık. İnsanbilim okulu.

Anthropologically : Antropolojik olarak. Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

Applied folklorist : Uygulamalı halkbilimci. Araştırmalarını halkbilimin uygulama alanında yoğunlaştırmış olan araştırıcı, bk. uygulamalı halkbilim, halkbilim alan araştırıcısı, halkbilim alan araştırması.