Anthropological linguistics türkçesi Anthropological linguistics nedir

  • Antropolojik dilbilimi.
  • Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi.
  • İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi.
  • İnsanbilimsel dilbilim.
  • Antropolojik dilbilim.

Anthropological linguistics ingilizcede ne demek, Anthropological linguistics nerede nasıl kullanılır?

Anthropological : Antropoloji ile ilgili. Antropolojik. İnsanbilimsel.

Linguistics : Lengüistik. Dilbilim. Dil bilim. Dil bilimi. İnsanın konuşma yetisi ile yeryüzündeki dilleri ses, biçim, anlam ve sözdizimi bakımından genel ya da karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim. Dilbilimi.

Anthropological folklorist : İnsanbilimsel halkbilimci. İnsanbilimin alanına giren konularla ilgilenen halkbilimci, bk. insanbilim.

Anthropological school : Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık. İnsanbilim okulu.

Anthropologically : Antropolojik olarak. Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

American association of applied linguistics : Uygulamalı dilbilimlerinin farklı dallı alanına ilgi duyan ve aktif olarak katkı sağlayan öğrencilerin meslek örgütü. Amerikan uygulamalı dilbilimleri derneği.