Anthropological school türkçesi Anthropological school nedir

  • Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık.
  • İnsanbilim okulu.

Anthropological school ingilizcede ne demek, Anthropological school nerede nasıl kullanılır?

Anthropological : Antropolojik. Antropoloji ile ilgili. İnsanbilimsel.

School : Bilimyurdu. Tiyatroda yeni bir görüş, başka bir duyuş, anlayış ve heyecan getiren ve bunları birtakım kurallara bağlayan çığır. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad. Balık sürüsü. Sürü halinde yüzmek (balık). Eğitmek. Okul. Ekol. Ders vermek. Okutmak.

Anthropological folklorist : İnsanbilimin alanına giren konularla ilgilenen halkbilimci, bk. insanbilim. İnsanbilimsel halkbilimci.

Anthropological linguistics : İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi. Antropolojik dilbilim. Antropolojik dilbilimi. Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi. İnsanbilimsel dilbilim.

 

Anthropologically : Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim). Antropolojik olarak.

Absence from school : Okulda olmama. Dersi asma.