Anthropologically türkçesi Anthropologically nedir

  • Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).
  • Antropolojik olarak.

Anthropologically ingilizcede ne demek, Anthropologically nerede nasıl kullanılır?

Anthropological folklorist : İnsanbilimsel halkbilimci. İnsanbilimin alanına giren konularla ilgilenen halkbilimci, bk. insanbilim.

Anthropological linguistics : Antropolojik dilbilimi. Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi. İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi. İnsanbilimsel dilbilim. Antropolojik dilbilim.

Anthropological school : Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık. İnsanbilim okulu.

Anthropological : Antropolojik. İnsanbilimsel. Antropoloji ile ilgili.

Paleoanthropological : Paleantropolojik.

Anthropologic : Antropoloji ile ilgili (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim). Antropolojik.