Anthropology department türkçesi Anthropology department nedir

  • Antropoloji bölümü.

Anthropology department ingilizcede ne demek, Anthropology department nerede nasıl kullanılır?

Anthropology : Toplumsal ekin içinde insanın oluşum ve evrimini inceleyen toplumbilim dalı. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Anthropoloji. İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, gövdesel özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını vb. konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim. a. bk. budunbilim, fiziksel insanbilim, kültürel insanbilim, toplumsal insanbilim. Antropoloji. Beşeriyat. İnsan tarihi ilmi. Beşeriyet. Antropolog. İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, kültürel özelliklerini ve toplumsal davranışlarını kendine özgü yöntemlerle inceleyen bilim.

Department : Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi. profesörlük yeri. Daire. Eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar. Reyon. Servis. Bakanlık. Kısım. Seksiyon. Şube.

Absorption department : İsrail'in yeni göçmenlerin barınma ve yerleşme işleriyle uğraşan hükümet birimi. Absorpsiyon departmanı.

 

Accounting department : Muhasebe bölümü. Muhasebe departmanı.

Accounts department : Hesaplar bölüm. Hesapları yönetmekle sorumlu olan banka departmanı.

Administrative department : İdari daire.

İngilizce Anthropology department Türkçe anlamı, Anthropology department eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anthropology department ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Anthropology department synonyms : department of anthropology.