Anthropotomia türkçesi Anthropotomia nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Antropotomi.
  • İnsan anatomisi.

Anthropotomia ingilizcede ne demek, Anthropotomia nerede nasıl kullanılır?

Anthropotomy : İnsan vücudunun yapısı ve sistemleriyle ilgili olan bilim. İnsan vücudu anatomisi. Antropotomi. Androtomi. İnsan anatomisi. İnsan vücudunun incelenmesi.

İngilizce Anthropotomia Türkçe anlamı, Anthropotomia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anthropotomia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Anthropotomy : İnsan vücudunun yapısı ve sistemleriyle ilgili olan bilim. Androtomi. İnsan vücudunun incelenmesi. İnsan vücudu anatomisi.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

 

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Human anatomy : İnsan vücudunun yapısı ve sistemlerini inceleyen bilim dalı. İnsan vücudu anatomisi.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı.

Anthropotomia synonyms : abdominal ovariectomy, abdominal fat necrosis, abdominal pain, a amplitude mod, a c syndrom, abdomen, abdominal palpation, abattoir.