Anti defamation league türkçesi Anti defamation league nedir

  • Irksal iftira ve karalamaya karşı çıkan ve bu bunlara karşı faaliyet gösteren örgüt.
  • Anti iftira ligi.
  • Adl.

Anti defamation league ingilizcede ne demek, Anti defamation league nerede nasıl kullanılır?

Anti : Ters. Anti. Aykırı. Karşıt. Muhalif. Zıt. Karşı, zıt. Aksi. Karşı.

Defamation : Hakaret. Aşağılama. Lekeleme. İftira. Karalama.

League : Antlaşma. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak ayaktopu birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk. Küme. Birlik. Dernek. Belirli bir amaçla bir araya gelen insanların veya milletlerin oluşturduğu grup. Yaklaşık beş kilometreye eşit bir uzaklık ölçüsü. İşbirliği. Birleştirmek.

İngilizce Anti defamation league Türkçe anlamı, Anti defamation league eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anti defamation league ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Most : En fazla miktar. Çoğu. Ekseriyet. En fazlası. En. Pek çok. En fazla. S. Son derece. Pek.

Many : Çoğu. Hayli. Köp. Birçoğu. Çok. Bir yığın. Binbir türlü. Kaç. Bir çok.