Antithetic türkçesi Antithetic nedir

Antithetic ingilizcede ne demek, Antithetic nerede nasıl kullanılır?

Antithetic variates : Karşıtlı değişkenler. Karşıt rastsal değişken.

Antithetical : Zıt. Aykırı. Karşıt olan. Karşıt.

Antithetically : Karşıt olarak. - e karşın. Karşıt bir şekilde. Tezat oluşturarak.

Antitheft system : Hırsızlık önleme sistemi.

Antithermic : Antitermik. Antipiretik.

Antitheses : Antitez. Karşı tez. Zıtlık. Karşıtlık. Karşısav. Tezat. Tariz.

Editing by antithesis : Çekimlerin taşıdıkları kavramların birbiriyle çarpıştırılması, çatıştırılması yoluyla belirli bir görüşü, düşünceyi daha etkin biçimde ortaya koymayı sağlayan kurgu çeşidi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Karşıtlamalı kurgu.

Antithrombin : Trombine karşı olan (tıp veya medikal terimi). Antitrombin.

Antithixotropy : Antitiksotropi.

Antithesis of town and country : Kent-köy karşıtlığı. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı ile kentlerin ve özellikle büyük kentlerin göreceli olarak gelişmişliği arasındaki çelişki. Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu.

 

İngilizce Antithetic Türkçe anlamı, Antithetic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Antithetic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adverse : Aksi. Karşı. Menfaatine aykırı. Muhalif. Ters. Muhalefet. Aleyhte. Kötü.

Antagonistic : Karşı çıkan. Karşı olan. Düşmanca. Muhalif. Düşman.

Averse : İsteksiz. Aksi görüşte olan. Hoşnutsuz. İçtinap. Gönülsüz. Karşı olan. Muhalif. Hazzetmez.

Counter : Karşılıkta bulunmak. Kontra yumruk atmak. Karşı. Dönçel. Tezgah. Fiş. Karşı atak yapmak. Muhalefet etmek. Karşılık vermek. Sayaç.

Contradistinctive : Zıtlık teşkil eden. Karşılaştırma ile ayırt edilebilen. Farklılık ile dikkat çeken.

Absonant : Akla uygun olmayan.

Contrary : Huysuz. İnatçı. Karşıt olan şey. Kafasının dikine giden. Ters. Aksi. Çelişik. Tamamen farklı. Tersine.

Antipathetic : Beğenilmeyen. Sevimsiz. Hoşlanılmayan. Karşı olan. Soğuk. Antipati duyan. Antipatisi olan. Antipatik.

Athwart : Enine. Tersine. Karşı. Karşı tarafa. Çaprazlama. Karşıdan karşıya. Alabandadan alabandaya.

Contraposition : Tersevirme. Karşı tarafa veya aleyhine yerleştirme. Zıtlık. Kontrast.

Antithetic synonyms : antagonist, derogating, different, antis, crossways, abhorrent, alien, contra, antipathetical, anti, antipole, antipoles, contradictious, antithetical, contradictory, antipathic, crosswise, conflicting, contrary to, against, anomalous.

Antithetic zıt anlamlı kelimeler, Antithetic kelime anlamı

Same : Benzer. Aynı. Eşit. Tıpkısı. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Sürüm. Farketmez. Aynısı. Aynı şekilde.

Antithetic ingilizce tanımı, definition of Antithetic

Antithetic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Containing, or of the nature of, antithesis. Pertaining to antithesis, or opposition of words and sentiments. Contrasted.