Antoloji nedir, Antoloji ne demek

Antoloji; bir edebiyat terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Seçki

"Antoloji" ile ilgili cümle

  • "Üç ciltlik bir şiir antolojisi neşredilmişti." - R. H. Karay

Antoloji hakkında bilgiler

Seçki veya güldeste (ayrıca antoloji) bir konu ya da beğeniye göre, derlenen metinlerin bulunduğu eser. Divân-ı Lügati't-Türk, Türk edebiyatındaki il plara denir. Yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemiştir. İlk antolojileri eski Yunanlar derlemişlerdir.

Bilinen ilk antoloji MÖ 2. yüzyılda derlenmiştir. "Çelenk" adındaki bu antolojinin derleyicisi gadara'lı meleagros'tur.

1. yüzyılda da, makedonyalı philippos buna benzer bir "çelenk" meydana getirmiştir.

2. yüzyılda ise, diagenianus ilk kez olarak "anthologion" (antoloji) adı altında bir derleme yapmıştır. Hemen hemen aynı sıralarda sardeis'li straton da bir şiir antolojisi derledi. Bu saydığımız eserlerin çoğu bugün kaybolmuş bulunmaktadır.

Antoloji anlamı, kısaca tanımı:

Antolojik : Seçki ile ilgili.

Seçki : Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji.

Beğeni : Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk. Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto.

 

Metin : Basılı veya el yazması parça, tekst. Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst.

Eser : Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Yayın, kitap, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. İz, işaret, im.

Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser. Meclis. Sedir.

Lügat : Sözlük. Kelime, söz, sözcük.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Diğer dillerde Antoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Antoloji ne demek? : n. anthology, reader; collection of literary works, garland, omnibus

Fransızca'da Antoloji : anthologie [la]

Almanca'da Antoloji : n. Anthologie

Rusça'da Antoloji : n. антология (F)