Anxiousness türkçesi Anxiousness nedir

Anxiousness ingilizcede ne demek, Anxiousness nerede nasıl kullanılır?

Anxious about : -den endişeli.

Anxious for : -den endişeli.

Anxious suspense : Merakta kalma. Endişeli bekleyiş.

Anxious to : Arzu ederek. Hasretle beklemek. Şiddetli arzu.

Be anxious about : Korkmak. -den kaygı duymak. İle ilgili olarak endişelenmek. (birini vb) merak etmek. -den kaygılanmak. Merak etmek. Endişe etmek. -den dolayı kaygılanmak. -den endişe duymak.

Wait anxiously : Endişeyle beklemek.

Be anxious : Merak etmek. Endişe etmek. Meraklanmak. Korkmak. Kasvet çökmek. Endişelenmek. Kaygılanmak.

Sit in the anxious seat : Diken üzerinde oturmak.

Become anxious : Efkarlanmak. Merak etmek. Meraklanmak. Endişelenmek.

Make anxious : Endişelendirmek. Kaygılandırmak. Meraklandırmak.

İngilizce Anxiousness Türkçe anlamı, Anxiousness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anxiousness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Appetency : Arzu. İştah. Doğal eğilim.

Apprehensiveness : Hassasiyet. Vesvese. Sinirlilik. Kaygılı olma eğilimi. Endişelililik. Akıllılık.

Horizon : Toprak katları. Ufki. Gözlemcinin bulunduğu noktadan yeryuvarlağına çizilen teğet düzlemin gökküresi ile ara kesit dairesi. Ufuk. Toprağın çeşitli oluş evrelerinde bulunan katları. Horizon. Coğrafya, uzay, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Tabaka. Kat.

 

Anxiety : Gaile. Sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tasa. Can atma. Merak. Vesvese. Bunaltı. Anksiyete.

Affliction : Izdırap. Acı. Üzme. Ağrı. Dert. Keder. Sıkıntı. Bela. Felaket.

Disgruntlement : Üzme. Memnuniyetsizlik. Dargınlık. Hoşnutsuzluk.

Bobbery : Yüksek ses. Gürültü. Kavga.

Dejection : Bok. Hüzün. Kaka. Moral bozukluğu. Keyifsizlik. Büyük aptes. Keder. Dejeksiyon. Dışkı.

Concernment : Önem. Anlam. Karışma. Özel ilgi.

Heartache : Keder. Aşk yarası. Dert. Acı. Gönül yarası. Kalp ağrısı.

Anxiousness synonyms : psychological condition, overanxiety, psychological state, heartbreak, dejectedness, impatience, desolation, dejections, apprehensions, clear headedness, fears, cognisance, afflictions, chagrin, alackaday, jactation, agita, disquietudes, fidgetiness, bedevilment, consciousness, anxieties, agitation, heartaches, craving, headiness, discernment, cognizance, disturbance, angst, grief, fermentations, grasp.

Anxiousness ingilizce tanımı, definition of Anxiousness

Anxiousness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Great solicitude. Anxiety. The quality of being anxious.