Apandis nedir, Apandis ne demek

Apandis; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü

Apandis hakkında bilgiler

İnsan anatomisinde apandis (vermiform appendix), çekuma bağlı, ucu kapalı tüp. Embriyolojik olarak çekümden gelişir. Latince "vermiform" kelimesi "solucanımsı görünen" anlamına gelir. Çeküm karın boşluğundaki ilk kese türü yapıdır.

Apandis, kalın bağırsak ve ince bağırsağın karşılaştığı noktanın hemen yanında kese şeklinde bir yapıdır. Apandis, insan türünde sindirim organı olarak bir işlev görmediği iddia edilmektedir. Bununla birlikte apandisin bağırsaktaki bakteri popülasyonu düzenlediğine dair çalışmalar yapılmıştır, zengin kan damarları ve özel histolojik yapısından dolayı körelmiş bir organ olarak kabul edilemeyeceği de iddia edilir.

Apandis ortalama 100mm boyundadır, ancak 20 ila 200 mm arasında değişkenlik gösterebilir. Apandisin çapı genellikle 7 ila 9mm'den küçüktür.

Cerrahi müdahale ile çıkartılmış en uzun apandis, 11 Haziran 2003 tarihinde, Pakistan İslamabad'ta ki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde Pakistanlı bir adama aittir ve 235 mm uzunluğundadır.

Apandis ile ilgili Cümleler

  • "Nasıl gitti?" "Onun akut apandisit olduğunu söylediler."
  • Apandisini aldırmıştı.
  • Apandisitim var.
  • Apandisitin var gibi görünüyor.
  • Apandisitin olduğuna inanıyorum.
  • Tom'un apandisiti vardı.
  • Bana apandisitin var gibi geliyor.
 

Apandis anlamı, kısaca tanımı:

İnce : İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Hafif, gücü az. Ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Zayıf. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).

Apandisit : Apandisin iltihaplanması.

Parmak : Arşının yirmi dörtte biri. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. Bir işe karışmış olma ilgisi. İnç. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. Eni bu organ kadar olan. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan.

Bölüm : Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

 

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Anatomi : Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.

Kapalı : Açık olmayan (giyecek). Başı örtülü (kadın). Geçilmez durumda olan. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. İçe dönük yaradılışta olan. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. Bulutlu, karanlık (hava). Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. Gizli, saklı.

Embriyoloji : Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu.

Geliş : Gelme işi.

Diğer dillerde Apandis anlamı nedir?

İngilizce'de Apandis ne demek? : n. appendix, vermiform appendix, part of the intestines

Fransızca'da Apandis : appendice [le]

Almanca'da Apandis : Wurmfortsatz

Rusça'da Apandis : n. аппендикс (M)