Apex ossis sacri türkçesi Apex ossis sacri nedir

  • Kuyruk sokumu kemiğinin, kaudalde kuyruk omurlarıyla birleşen daralmış kısmı.
  • Apeks ossis sakri.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Apex ossis sacri ingilizcede ne demek, Apex ossis sacri nerede nasıl kullanılır?

Apex : Viraj ortası. Uç, tepe, zirve, en son nokta. Uç. Kıvrım doruğu. Doruk. Uzayda güneş dizgesinin, yıldızlara göre yaptığı devinmenin ereği. Şahika. Herhangi bir yapının tepe bölgesi. Apeks. En üst nokta.

İngilizce Apex ossis sacri Türkçe anlamı, Apex ossis sacri eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Apex ossis sacri ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

 

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abaxial : Eksendışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal.

Apex ossis sacri synonyms : abdomen, a c deformity, a crochordon, abdominal palpation, abamectin, a dna.