Aphasia türkçesi Aphasia nedir

  • Söz yitimi.
  • Konuşma zorluğu.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Sözcük yitimi.
  • Afazi.
  • Konuşma iktidarından mahrumiyet.
  • Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.
  • Sözyitimi.
  • Konuşma yitimi.

Aphasia ingilizcede ne demek, Aphasia nerede nasıl kullanılır?

Aphasiac : Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasiacs : Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasias : Söz yitimi. Sözyitimi. Afazi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Sözcük yitimi. Konuşma zorluğu. Konuşma yitimi.

Acataphasia : Akatafazi.

Cataphasia : Aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrar edilmesi. Katafazi. Cümlelerin ve kelimelerin tekrar edilmesine sebep olan konuşma rahatsızlığı.

C metaphase : C metafaz. Kolkisin kullanılarak metafazın durdurulması.

Anaphase : Anafaz. Hücre bölünmesinde hücrelerin bölünmeye başladığı evre (biyoloji terimi). Ağanevre. Ana faz.

Paraphasia : Kelime karışıklığı. Parafazi. Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu. Sözcük karışıklığı. Söz karışıklığı.

Metaphase : Kromozomların iğ ipliklerinin ekvator düzlemi üzerine yıldız biçiminde sıralandıkları mitoz ve mayoz bölünmelerinin ikinci evresi. Ardılevre. Metafaz.

 

Caiaphas : (yeni ahit) musevi baş papazı. Saddusi.

İngilizce Aphasia Türkçe anlamı, Aphasia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aphasia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ability group : Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi. Düzey kümesi.

Encephalopathy : Ansefalopati. Ensefalopati. Beyin dokusunu etkileyen ve özgün olmayan herhangi bir patolojik değişim. Beyin hastalığı (tıp veya medikal terimi).

A priori knowledge : Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi. A priyori bilgi.

Academic intelligence : Akademik zeka. Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zeka.

Alogia : Konuşamazlık. Aloji. Dilsel yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetme.

Alexia : Okuyamama, kelime körlüğü. Okuma yeteneği yitimi. Okuma yitimi. Gözlerde hiç bir bozukluk olmadığı halde ruhsal nedenlerle okuma yetisini yitirme. Okuma körlüğü. Aleksiya. Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aleksi. Okuma yeteneği kaybı.

 

Accustoming : Ünsiyet. Yetiştirim. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. Ülfet. Alıştırmak.

Anomia : Anomiya. (psikoloji terimi) insan veya nesne isimlerini hatırlayamama. Anomi. Özel ad yitimi.

Academic preparation : Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğrenimi tamamlamış olma. yüksek öğretimin herhangi bir dalında öğrenim yapmak için gereken ön hazırlık. Akademik hazırlık.

Abstract reasoning : Soyut usavurma. Soyut akıl yürütme. Somut veriler yerine, simge ya da genellemelerden yararlanarak sonuçlara varma işlemi.

Aphasia synonyms : broca's aphasia, expressive aphasia, total aphasia, word blindness, ataxic aphasia, transcortical aphasia, conduction aphasia, amnestic aphasia, anomic aphasia, brain disorder, wernicke's aphasia, sensory aphasia, impressive aphasia, associative aphasia, receptive aphasia, amnesic aphasia, word deafness, auditory aphasia, brain disease, acoustic aphasia, global aphasia, nominal aphasia, fluent aphasia, nonfluent aphasia, visual aphasia, motor aphasia, aphasias, achievement tests, abstract intelligence, achievement age, dysphasia, academy of economic and commercial sciences, academic year.

Aphasia ingilizce tanımı, definition of Aphasia

Aphasia kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Loss of the power of speech, or of the appropriate use of words, the vocal organs remaining intact, and the intelligence being preserved. It is dependent on injury or disease of the brain.