Apostil türkçesi Apostil nedir

Apostil ingilizcede ne demek, Apostil nerede nasıl kullanılır?

Apostille : Apostil şerhi. Tasdik şerhi. Apostil.

Apostasies : Dinden dönme. Dönme (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). İnançlarından dönme. Din değiştirme. Dininden dönme. Dönme (inancından). Döneklik. İrtidad. Parti değistirme. Din değistirme.

Apostasis : Apostaz.

Apostasy : Dinden dönme. Dönme (inancından). İrtidad. Din değiştirme. Dönme (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). Döneklik. Parti değistirme. Parti değiştirme. Din değistirme. Dininden dönme.

Apostate : Dönen kimse (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). Dönek. İnanç değiştiren kimse. Dininden dönmüş. Din değiştiren kimse. Dininden dönmüş kimse. Din değiştiren. Mürtet.

Apostatizing : Ayrılmak. Dönmek (din). Dönmek (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). Dinden dönmek.

Apostates : Dönen kimse (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). Mürtet. Din değiştiren kimse. Dönek. Dininden dönmüş kimse. Dininden dönmüş.

Aposteriori : Sonsal.

Apostatise : Dinden dönmek. Dönmek (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). Dininden vazgeçmek. İlkelerine sadakatsiz olmak (ayrıca apostatize). Ayrılmak.

Apostatized : Dinden dönmek. Dönmek (din). Dönmek (dininden veya prensiplerinden veya inançlarından). Ayrılmak.

 

İngilizce Apostil Türkçe anlamı, Apostil eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Apostil ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Post scriptum : Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma. Metin bittikten sonra yazılan not.

Troche : Tablet. Yuvarlak yassı hap. Pastil (farmakoloji).

Disciple : Öğrenci. Mürit. Havari. Çömez. Talebe. Öndere bağlı olan kimse. Şakirt. Taraftar.

Christian : İyi insan. Saygıdeğer. Hıristiyan. Dürüst. Merhametli. Hristiyan. Hz isa'nın öğretilerine inanan veya onu izleyen kişi. Hristiyan kimse. Erkek ismi.

Postscripts : Not (mektubun altındaki). Ek. Dipnot. Kitaba sonradan yazılan ek bölüm. Ek yazı. Hamiş. Not. (mektupta) not. Zeyil.

Footnoted : Alt yazı. Dip not. Dipnot koymak. Hamiş. Dipnot. Dipnot içeren. Dipnot konulmuş (bir teks hakkında).

Cough drop : Öksürük pastili. Pastil. Öksürük için damla.

Pastille : Odanın havasını değiştiren kokulu tablet. Pastil.

Adherent : Yandaş. Bağlı. Yapışkan. Taraftar. Yapışan. Destekleyen. Yapışık. Bağlı olan.

Footnoting : Dipnot koymak. Alt yazı. Dip not. Hamiş. Dipnot.

Apostil synonyms : marginalia, marginal note, lozenge, glossa, annotation, postscript, footnote.

Apostil ingilizce tanımı, definition of Apostil

Apostil kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A marginal note on a letter or other paper. An annotation.