Appendixes türkçesi Appendixes nedir

Appendixes ingilizcede ne demek, Appendixes nerede nasıl kullanılır?

Appendix testis : Testis eklentisi. Atlarda, müller kanallarının kalıntısından köken alan, kaput epididimise yakın olarak yerleşim gösteren küçük kistler, morgagni keseciği.

Appendix to the contract : Yazılı bir anlaşmaya ek veya ilave. Sözleşme eki.

Vermiform appendix : Solucansı apandis. Apandis. Solucan şeklinde uzantı. Solucan gibi çıkıntı. Körbağırsak. Solucansı uzantı. Ekbağırsak.

Appendix : Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, daha eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla sonradan çıkarılan kitap. metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm. İlave, ek. Ek bölüm. Ek bağırsak. İnsanda ince ve kalın bağırsak arasındaki içi boş bir uzantı olan kör bağırsağın ucunda bulunan parmak şeklindeki çıkıntı. Apendiks. Ek. Bir güvence ödeğinde değişiklik yapılması gerekir ve bu istek koşulların tümünü kapsamazsa bu ödeğe saptanan değişiklikleri sınırlamak üzere yapılan ek yazılım. Ekçe. Bilgisayar, biyoloji, iktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Mesoappendix : Mezoapendiks.

 

Appendices : İlave. Ekler. Ek. Ek bölüm. Apandis.

Appendices epiploicae : Omentum ve mezenteryumda görülen yağ birikintilerine verilen ad. Appendises epiploika. Epiploik apendiksler.

Appendicectomy : Apandisin ameliyatla alınması. Apandisit ameliyatı.

Appendiceal : Apandisle ilgili (sindirim sisteminin bir parçası). Apandise ait.

Appendicial : Apandise ait. Apandisle ilgili (sindirim sisteminin bir parçası).

İngilizce Appendixes Türkçe anlamı, Appendixes eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Appendixes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accessioning : Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Katılma. Göreve gelme. Sağlama. Tahta çıkma. Artma. Katılım. Ulaşma. Dermede yer alması uygun görülen her türlü gereci, satın alma, bağış ya da değişim gibi yollarla kitaplığa kazandırma.

Addition : Toplam alma. Ekleme. Toplama. İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi. Katma.

Addenda : İlaveler.

Annexe : Ekleme. Ek bina. İlaveler. Müştemilat. Ek yapı. İlhak. Eklenti.

Additament : Tamamlayıcı.

Accretionary : Büyüyen. Eklenerek büyüyen. İlave ederek arttıran. Eklenerek genişleyen. İlave ederek çoğalan veya büyüyen. Uzvi büyüme. Gelişime neden olan. Organik olarak büyüyen.

 

Liaison : Evlilik dışı cinsel ilişki. Terbiye (yemek). Vasletme. Münasebet. İrtibat. Bağlama. İlişki. Yemekte terbiye. Birleştirme.

Adjoint : Sınırdaş. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir işlerin ya da yöneyin tersyüz eşleniğinin alınmasıyla edinilen işler, dizey, yöney. Yardımcı. Eklenik. Her öğenin eş çarpanı ile değiştirildiği matrisin yeniden düzenlenmesi. Eklenmiş. Bitişik. Mücavir.

Vermiform appendix : Solucansı apandis. Solucansı uzantı. Körbağırsak. Solucan gibi çıkıntı. Solucan şeklinde uzantı.

Accession : Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Varma. Zam. Erişme. Çoğalma. Katılma. Katılım. Göreve gelme. Çogalma.

Appendixes synonyms : vermiform process, cecal appendage, supplement, adjuncts, accessional, accessorial, blind gut, appendices, additive, outgrowth, enclosures, postscript, adjunct, appendage, appendix, codicil, additional, accretions, shirttail, adhibit, additions, caecum, attachments, appendicular, accretion, add on, excursus, addendum, eclair, eclairs, liaisons, process, cecum.