Appreciation türkçesi Appreciation nedir

 • Değerlendirme.
 • Zevk.
 • Değer artışı.
 • Artma (bir şeyin değeri).
 • Paha biçme.
 • Minnettarlık.
 • Esnek kur sisteminde, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke ulusal parası karşısında değerli hale gelmesi. tahvil, hisse senedi, bina, arsa, arazi vb. iktisadi varlıkların piyasa fiyatlarındaki artış.
 • Değerini bilme.
 • Değer kazanma.
 • Takdir.
 • Zevk alma.
 • Teşekkür.
 • İdrak.
 • Değerlenme.
 • İktisat alanında kullanılır.
 • Minnetarlık.
 • Anlama.
 • Beğenme.

Appreciation ile ilgili cümleler

English: The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
Turkish: Eylül ayının 26'sı Avrupa Diller Günü'dür. Avrupa Konseyi, Avrupa'nın çokdilli mirasına dikkat çekip, çokdilliliğin toplum içinde gelişimini teşvik ederek vatandaşları farklı dilleri öğrenmesi için yüreklendirmek istiyor. Tatoeba, kullanımı kolay bir öğrenme aracı olarak etkin bir katılımla bu dilleri öğrenme ve bundan zevk alma olanağı sağlıyor.

English: I wish to express my deep appreciation for your kindness.
Turkish: Senin nezaketin için derin takdirimi ifade etmek istiyorum.

 

English: He sent me a letter of appreciation.
Turkish: O bana bir teşekkür mektubu gönderdi.

English: The yen's appreciation accelerated the decline of that company.
Turkish: Yenin değerlenmesi o şirketin düşüşünü hızlandırdı.

English: I want to express my appreciation for your help.
Turkish: Yardımınızla ilgili minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

Appreciation ingilizcede ne demek, Appreciation nerede nasıl kullanılır?

Appreciation of rates : Faiz oranları veya fiyatların yükselmesi. Oran değerinin artması.

Stock appreciation right : Hisse senedi değer artış hakkı. Firmanın hisse senetlerinin piyasa değerinde ortaya çıkan artıştan, hisse senedi sahiplerinin veya çalışanlarının nakit veya ek hisse senedi alarak yararlanma hakkı.

Film appreciation : Değerlendirme. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir filmin çeşitli yönlerden taşıdığı özellikleri ayırt edip, çözümleyip film konusunda bir yargıya varma. özellikle, yetkili bir kurulca bu yolda varılmış ve gerekçeleriyle açıklanmış yargı.

Letter of appreciation : Takdir mektubu. Takdir belgesi. Saygı mektubu. Saygı gösterme belgesi. Takdirname.

 

Price appreciation : Fiyat biçme. Eder biçme. Fiyat takdiri. Satağa yeni sürülen bir mala satış ederi koyma, satılacak mala, tümdeğer göz önünde tutularak değer biçme.

Unappreciatively : İyilik bilmez bir şekilde. Değerbilmez bir şekilde. Minnettar olmayan bir şekilde. Nankör bir şekilde.

Inappreciative : Hoşnutsuz. Hoşnut olmayan.

Inappreciatively : Hoşnutsuzca. Hoşnut olmayan bir şekilde. Hoşnutsuz bir şekilde.

Unappreciative : Nankör. İyilik bilmez. Değerbilmez. Değerini bilmeyen. Minnettar olmayan. Takdir etmeyen.

Appreciations : Teşekkür. Anlama. Takdir. Değerlendirmeler. Minnettarlık. Paha biçme. Değer kazanma. Zevk alma. İdrak. Beğenme.

İngilizce Appreciation Türkçe anlamı, Appreciation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Appreciation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assessment : Tarh. Belirlenen değer. Tahakkuk. Vergi idaresinin çeşitli biçimlerde belirlediği matraha vergi tarifelerinin uygulanmasıyla vergi borcunun hesaplamasına yönelik idari işlem. Tayin etme (para miktarını). Kentlerde ya da kırsal alanlardaki taşınmaz mallara, nesnel ölçütler kullanarak, değer biçme. Biçilen değer. Bir alacak hakkının doğması. Fikir. Taşınmaz mal vergilerinde bir ölçü olarak kullanılmak üzere, kentlerde ve kırsal alanlarda, bireylerin ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan topraklann değerlerinin devletçe belirli aralıklarla saptanması. bk. yazım.

Likings : İlgi. Alaka. Meyil. Sevme. Sevgi. Hoşlanma. Sempati. Düşkünlük.

A type mutual funds : A tipi yatırım fonu. A tipi yatırım fonu ortaklığı. Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

Indebtedness : Minnet. Borçluluk durumu. Borçlanma. Müdana. Borçluluk.

Savvy : Çakmak. Kavrayış. Bir konuyu kavramak. Bilmek. Çakozlamak. İşi uyanmak. Anlamak. Beceriklilik. Bilgili ve sezgili. Ustalık.

Enjoyments : Lezzet. Yararlanma. Bir haktan yararlanma. Tasarruf hakkı. Hoşlanma. Sefa. Haz. Ağız tadı.

Encomia : Kaside. Methiye. Sitayiş. Övgü. Övme.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

Approvals : Onama. Uygun bulma. Onaylama. Muhayyer gönderilmiş mallar. Onay. Kabul.

Evaluating : Değerlendirmek. Ölçmek. Değer biçmek. Paha biçmek.

Appreciation synonyms : secernment, thanksgiving, approbations, thanksgivings, gratifications, thanking, estimations, appraisement, thank, assessing, delectations, apperception, charmingness, comprehension, admirations, thankyou, connoisseurship, discretion, evaluations, intelligences, gratification, appraisals, gusto, apprehensions, composition, fun, acknowledgements, intellects, culture, commendations, a change in demand, insights, style.

Appreciation zıt anlamlı kelimeler, Appreciation kelime anlamı

Tasteful : Zevkli. Güzel bir zevki yansıtan. Lezzetli. Uyumlu.

Tasteless : Yavan (yemek). Kabak. Tadı olmayan. Yavan. Tadı tuzu yok. Tatsız. Uygunsuzluk. Zevksiz. Lezzetsiz. Tat alma yeteneği olmayan.

Decrease : Eksiltme. Küçültmek. Azalma. Azalmak. Düşüş göstermek. Eksilmek. Eksiltmek. Azaltmak. İnmek. Düşüş.

Appreciation antonyms : depreciation.

Appreciation ingilizce tanımı, definition of Appreciation

Appreciation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Recognition of excellence. A just valuation or estimate of merit, worth, weight, etc.