Appreciations türkçesi Appreciations nedir

Appreciations ingilizcede ne demek, Appreciations nerede nasıl kullanılır?

Appreciation of rates : Faiz oranları veya fiyatların yükselmesi. Oran değerinin artması.

Stock appreciation right : Hisse senedi değer artış hakkı. Firmanın hisse senetlerinin piyasa değerinde ortaya çıkan artıştan, hisse senedi sahiplerinin veya çalışanlarının nakit veya ek hisse senedi alarak yararlanma hakkı.

Film appreciation : Değerlendirme. Bir filmin çeşitli yönlerden taşıdığı özellikleri ayırt edip, çözümleyip film konusunda bir yargıya varma. özellikle, yetkili bir kurulca bu yolda varılmış ve gerekçeleriyle açıklanmış yargı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Letter of appreciation : Saygı gösterme belgesi. Saygı mektubu. Takdirname. Takdir belgesi. Takdir mektubu.

Price appreciation : Fiyat biçme. Eder biçme. Fiyat takdiri. Satağa yeni sürülen bir mala satış ederi koyma, satılacak mala, tümdeğer göz önünde tutularak değer biçme.

Inappreciatively : Hoşnutsuz bir şekilde. Hoşnutsuzca. Hoşnut olmayan bir şekilde.

Appreciativeness : Gönül borcu ifadesi. Değerbilir olma niteliği. Şükran. Minnettarlık. Takdir edicilik.

 

Appreciative : Nimetşinas. Değer bilen. Takdir edici. Minnettar. Takdir eden. Beğenen. Değerini bilen. Değerbilir. Teşekkür borçlu. Kadirbilir.

Unappreciatively : Değerbilmez bir şekilde. Nankör bir şekilde. İyilik bilmez bir şekilde. Minnettar olmayan bir şekilde.

Unappreciative : Minnettar olmayan. Nankör. İyilik bilmez. Değerini bilmeyen. Takdir etmeyen. Değerbilmez.

İngilizce Appreciations Türkçe anlamı, Appreciations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Appreciations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enjoyments : Haz. Bir haktan yararlanma. Tasarruf hakkı. Ağız tadı. Lezzet. Yararlanma. Zevk. Hoşlanma. Sefa.

Discretion : Sağduyulu olma. Sağduyu. Kibarlık. Erginlik. Aklıselimlik. Tedbir. Denlilik. Naziklik. İncelik. Uygun görme.

Discrimination : Bilgisayar, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. İnce farkları görebilme. Fark gözetme. Olay, nesne ve özellikleri birbirinden ayırma ve aralarında ayrım gözetme. Fark. Ayrım (ırk, cinsiyet vb). Ayrıcalık yapma. Ayırma yetkisi. Ayırt etme. Ayrım.

Virtu : Güzel sanatlar sevgisi. Güzel sanat eserleri. Güzel sanat.

Vogue : Popülarite. Moda. Rağbet. Tutma.

Gratitude : Değerbilirlik. Şükran. Memnuniyet. Minnet. Gönül borcu. Şükür. İyilikbilirlik. Kadirşinaslık.

 

Approvals : Uygun bulma. Onaylama. Onay. Onama. Kabul. Muhayyer gönderilmiş mallar.

Trend : Yön. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Yönseme. Genel eğilim. Bir gidişin, bir sürecin kısa ve uzun dönemde aldığı doğrultu ya da kazandığı eğilim. Cereyan. Ekonomi, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Akım. Yönelmek. Meyil.

Comprehension : Bir kavramın anımsattığı niteliklerin ya da taşıdığı anlamlı iz ya da davranışların tümüne verilen ad. Anlayış. Kavrama. Akıl. Bir olay ya da durumu geniş kapsamlı ve derinliğine kavrama yeteneği. Kavrayış. Fehim. Kavrarlık. Havsala.

Evaluation : Kıymetlendirme. Ölçüm konusu olan bir nesne üzerinde nicel ya da nitel ayrımlar yaparak değerlendirici yargılamalarda bulunma. Nüfus kestirmesi. Oranlama. Değerleme. Malın ya da özdeklerin değerleri oranlanmak üzere düzenlenen yazılım. değer biçme. Değer tahmini. Bilişim, coğrafya, eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kıymet takdiri. Herhangi bir dizgenin tasarım ve gerçekleşme aşamalarını izleyen işletim döneminde, gözetilen amaçlara, benzer amaçlar için daha önce kullanılan dizgelere göre başarı ölçümü, bk. dizge değerleme.

Appreciations synonyms : secernment, eventualities, perceptiveness, vertu, fae worth, thanked, estimation, consideration, apperception, admiration, partialities, connoisseurship, cognizance, evaluations, understanding, thankyou, feelin, intellect, fathomed, assessment, cognisance, apprehension, thanksgiving, acknowledgement, culture, admirations, grasp, assessing, appraisals, thanking, eventuality, fathom, appreciation.

Appreciations zıt anlamlı kelimeler, Appreciations kelime anlamı

Tasteful : Güzel bir zevki yansıtan. Lezzetli. Uyumlu. Zevkli.

Tasteless : Lezzetsiz. Kabak. Uygunsuzluk. Tadı olmayan. Tatsız. Yavan (yemek). Zevksiz. Tadı tuzu yok. Midesiz. Yavan.

Decrease : Küçülmek. İnmek. Azalma. Azalmak. Küçültmek. Eksilme. İnişe geçmek. Düşmek. Eksilmek. Eksiltmek.

Appreciations antonyms : depreciation.