Apprehension türkçesi Apprehension nedir

Apprehension ingilizcede ne demek, Apprehension nerede nasıl kullanılır?

In apprehension of : Endişesiyle. Korkusuyla.

Warrant of apprehension : Arama emri. Tutuklama emri.

Apprehensions : Anlayış. Zan. Korku. Görüş. Endişe. Tutuklama. Algı. Vehim. Düşünce. Kavrama.

Inapprehension : Kavrayamama. Algılayamama. Kavrayış noksanlığı. Anlamama. Algı noksanlığı.

Misapprehension : Yanılma. Yanlış anlama.

Overapprehensive : Aşırı kaygılı. Çok fazla endişeli. Aşırı derecede endişeli.

Misapprehensions : Yanlış anlama. Yanılma.

Apprehensibly : Makul bir biçimde. Anlaşılır bir şekilde.

Apprehensive : Evhamlı. Korkan. Endişeli. Müdrik. Kuruntulu. Korkulu. Vesvese. Kaygılı. Çabuk kavrayan. Vesveseli.

Apprehensible : İdrak olunabilir. Anlaşılır. Anlaşılabilir.

İngilizce Apprehension Türkçe anlamı, Apprehension eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Apprehension ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hip : Çatı dış açısı. Kalça eklemi. Kalça. Modern. İçini sıkmak. Farkında olan. Uyluğun gövdeye eklendiği yerde, bacağın üst kısmıyla böğür arasındaki vücudun kabarık bölgesi. Kıç. Kaba et.

 

Apercu : Hulasa. Kısa özet. Bakış. Nazar. Özet.

Clasp : Toka. Bağlamak. Kopçalamak. Tutmak. Tutturmak. Sıkı sıkı tutma. Kenetlenmek. Tokalamak. El ele tutuşmak. Sarılmak.

Dumps : Üzücü durum. Gam. Üzüntü. Neşesizlik (gayriresmi). Mutsuzluk. Depresyon. Neşesizlik. Hüzün. Keder.

Grasp : Tutmak. -i kavramak. Yakalama. Kavramak. Bir konuyu kavramak. Kapma. Sıkı sıkı tutma. Yakalamak.

Premonition : Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi. Uyarma. İçine doğma. Malum olma. Hissikablelvuku. Önsezi. Hastanın hissettiği öncü belirti. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti. Basiret.

Disturbance : Fesat. Sıkıntı. Bozulma. Hata payı. Kargaşa. Taciz etme. Kayaçların bir kırık boyunca yerlerinden oynaması, dizilişlerinin bozulması. Rahatsız etme. Rahatsızlık.

Agitations : Karıştırma. Galeyan. Çalkalama. Çalkantı. Sallama. Sallanma. Gerginlik. Tahrik. Çalkalanma.

Presentiment : Önsezi. İçine doğma. Malum olma. Hissikablelvuku. İçe doğuş.

Entrapments : Kaptırma. Kapana kısılma. Şaşırtma. Kısılma. Çekicilik. Tutulma. Caziplik. Albeni. Büyüleyicilik.

Apprehension synonyms : anxiousness, apperception, chimeras, discomposure, copped, anxieties, reach, brainwork, clenching, brainstorm, somberness, disquietude, fear of, dread, disquietudes, appreciations, conception, misgiving, perspicacity, fearfulness, duresses, feelin, insight, percepts, percipience, suspicion, creeps, dismay, avis, alarm, alarms, fancy, fear.

Apprehension zıt anlamlı kelimeler, Apprehension kelime anlamı

Fearlessness : Korkusuzluk. Pervasızlık. Cesaret.

Incomprehension : Anlamazlık. Kavrayamama. Akıl almama. İdrak eksikliği. Anlayamama. Anlayışsızlık.

Apprehension ingilizce tanımı, definition of Apprehension

Apprehension kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the hand is an organ of apprehension. Seizure. The act of seizing or taking hold of.