Apprehensions türkçesi Apprehensions nedir

Apprehensions ingilizcede ne demek, Apprehensions nerede nasıl kullanılır?

Misapprehensions : Yanılma. Yanlış anlama.

In apprehension of : Korkusuyla. Endişesiyle.

Warrant of apprehension : Tutuklama emri. Arama emri.

Apprehension : Tutuklama. Düşünce. Korku. Kuruntu. Vehim. Zan. Endişe. Anlayış. Kavrayış. Anlama.

Inapprehension : Algı noksanlığı. Kavrayamama. Algılayamama. Anlamama. Kavrayış noksanlığı.

Overapprehensively : Aşırı kaygılı bir biçimde. Aşırı endişeli bir şekilde.

Apprehensiveness : Endişelililik. Akıllılık. Sinirlilik. Endişelilik. Endişe. Hassasiyet. Kaygılı olma eğilimi. Anlayış. Vesvese.

Inapprehensible : Anlaşılmaz.

Apprehensible : Anlaşılabilir. Anlaşılır. İdrak olunabilir.

Inapprehensive : Anlaşılmaz. Alakasız. İlgisiz.

İngilizce Apprehensions Türkçe anlamı, Apprehensions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Apprehensions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Concernment : Özel ilgi. Anlam. Önem. Karışma.

Surmises : Tahmin. Kuşkulanmak. Zannetmek. Tahmin etmek. Kanaat. Sanısına kapılmak. Sanı. Kanı. Kanıya veya kansısına varmak. Sanmak.

Insights : Bir şeyin iç yüzünü çabuk kavrama yeteneği. İçgörü. Kavrayış. Sezgi. Sezme. Bir şeyin iç yüzünü kavrama. İçyüzünü anlama.

 

Appreciations : Değer kazanma. Beğenme. Minnettarlık. Değerini bilme. İdrak. Teşekkür. Takdir. Paha biçme. Değerlenme.

Consternation : Şaşkınlık. Donup kalma. Dehşet. Şok. Hayret. Afallama.

Disquietude : Rahatsızlık. Merak. Huzursuzluk.

Hindsight : Gez (silah). Önemini sonradan anlama. Geç anlama. Birşeyin nitelik ya da anlamını sonradan anlama.

Cop : Yumak. Aynasız. Çalmak. Konik iplik yumağı. Sakçı. Masura. Enselemek. Aşırmak. Polis.

Clutch coupling : Kavrama bağlantısı. Debriyaj kavraması.

Hold : (elinde) (bir şey) tutmak. El koymak. Almak. Sadık kalmak. Düzenlemek. Gemi ambarı. Dayanmak. Sahip olmak. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Geçerli olmak.

Apprehensions synonyms : percepts, esthesia, self knowledge, suspense, brainwave, sensations, alarms, aweing, composition, foreboding, somberness, suspicions, cognation, angst, detention, arguments, anxiety, awes, sensation, recognition, fearfulness, realisation, awe, clasp, cinch, detentions, duress, anxiousness, cognisance, discomposure, apprehension, beliefs, cogitations.

Apprehensions zıt anlamlı kelimeler, Apprehensions kelime anlamı

Fearlessness : Korkusuzluk. Cesaret. Pervasızlık.

Incomprehension : Anlamazlık. İdrak eksikliği. Kavrayamama. Anlayışsızlık. Anlayamama. Akıl almama.