Arı nedir, Arı ne demek

Arı; bir hayvan bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Temiz.
 • Günahsız
 • Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica).
 • Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis.

Yerel Türkçe anlamı:

Ağrı, sızı.

Beri

Ağrı, sızı, acı

Yağlı, semiz, kalın.

Ağrı, acı

Tifo.

-den doğru, -den yana: Doğudan ârı bir fırtına koptu.

-e doğru

Yönünden, tarafından

Topaç.

Ağrı, sancı

Ağrı, sızı.

Ağrı

Kutsal.

Temiz, tertemiz, saf, iyi.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliği.

Diğer sözlük anlamları:

Temiz, pak, saf.

Müberra, berî.

Güzel, parlak.

Arı isminin anlamı, Arı ne demek:

Erkek ismi olarak; Temiz. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf. Kutsal. Günahsız. Çiçeklerden bal yapan böcek. Çalışkan. Kız ismi olarak; Temiz. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf. Kutsal. Günahsız. Çiçeklerden bal yapan böcek. Çalışkan.

Bilimsel terim anlamı:

Zarkanatlılar dizisinden birçok böceğin, özellikle arılar familyasına bağlı türlerin genel adı.

İçinde yabancı özdek bulundurmayan, temiz, katışıksız (özdek).

Kalıntısız ve katışkısız olan.

İngilizce'de Arı ne demek? Arı ingilizcesi nedir?:

 

bee, pure

Fransızca'da Arı ne demek?:

pur

Osmanlıca Arı ne demek? Arı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

zenbur, nahl

Arı hakkında bilgiler

Arı, zar kanatlılar takımına ait Apoidea familyasını oluşturan tüm böcek türlerine verilen isimdir.

Zar kanatlıların özelliği; içinde enine ve boyuna damarcıklar bulunan ve iki çift saydam zar şeklinde kanatlarının olmasıdır. Arıların vücudu baş, göğüs ve karın olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Vücutları yumuşak yapıdaki yoğun bir kıl örtüsüyle kaplıdır.

Bir bal arısı kolonisi yıllık 15-75 kg polen tüketir. Ayrıca günlük yaşamlarını sürdürmek adına 1 kg bal üretmek için 8 kg bal tüketirler. Ayrıca günlük 200 gram suya ihtiyaç duyabilirler.

Bal arıları aslında predatör (böcek yiyen) bir familyanın alt üyesidirler ve artık böcek yemeyi bırakmışlardır. Aynı familya içerisinde diğer arı çeşitleri yaban arısı, eşek arısı, bombus gibi türler de bulunur.

Arı ile ilgili Cümleler

 • Arı sürüsü tarafından saldırıya uğradık.
 • O, her zaman bir arı gibi meşguldür.
 • Arı sokması çok acı verici olabilir.
 • Her zaman bir arı kadar meşgulsün.
 • Arı sokmaları çok ağrılı olabilir.
 • Ali bir arı sürüsü tarafından saldırıya uğradı.
 • Bir arı sürüsü havada vızıldıyordu.
 • Bir kovanda kaç tane arı yaşıyor?
 • Her gün babam bir arı gibi meşguldür.
 • Annem her gün arı kadar meşguldür.

Arı anlamı, tanımı:

Arı bal alacak çiçeği bilir : "işini bilen kimse nereye başvuracağını bilir" anlamında kullanılan bir söz.

Arı bey olan kovana üşer : "halk, kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde toplanır" anlamında kullanılan bir söz.

 

Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur : "çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar, her yerde bol kazanç elde ederler" anlamında kullanılan bir söz.

Arı gibi : Hızlı ve sürekli bir biçimde. çok çalışkan.

Arı gibi sokmak : İğnelemek, acı söz söylemek.

Arı kızdıranı sokar : "kişi, sonunda öleceğini de bilse kendisini sinirlendirene saldırır" anlamında kullanılan bir söz.

Arının yuvasına kazık dürtmek : Tehlikeli kişiyi kışkırtmak.

Arı duru : Saf, tertemiz.

Arı kil : Porselen yapmakta kullanılan bir tür ak ve gevrek kil, kaolin.

Arı sili : Tertemiz.

Eteği arı : Namuslu, iffetli.

Arı beyi : Her kovanda bir tane bulunan, üreme yeteneği olan arı, ana arı, ana kraliçe.

Arı biti : Kör, kanatsız, kızılca renkli küçük sinek (Braula caeca).

Arı dalağı : Bal peteği.

Arıkovanı : Yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi.

Arı kovanı : Arıların içinde bal yaptıkları çeşitli maddelerden yapılmış yuva.

Arı kuşu : Arı kuşugillerden, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya'da az ağaçlıklı, açık yerlerde yaşayan, sırtı sarı, karnı mavimsi yeşil bir kuş (Merops apiaster).

Arı sütü : Genç işçi arının başındaki bezlerden salgıladığı, azotu çok madde.

Ana arı : Arı beyi.

Ağaç arısı : Düzgün kanatlı, kuyruğunda yumurtlama hortumu olan, 3-4 santimetre boyunda ağaç zararlısı.

Bal arısı : Zar kanatlılardan, bal yapan bir tür eklem bacaklı (Apis mellifica).

Eşek arısı : Zar kanatlılar takımından, zehirli iğnesi olan bir tür iri yaban arısı (Vespa crabro).

Yaban arısı : Zar kanatlıların yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek, sarıca (Vespa vulgaris).

Yaprak arısı : Yaprak arıları familyasından, zar kanatlıların ortak adı.

Temiz : Sabıkasız. Ahlakça lekesiz, necip, nezih. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, münezzeh, hijyen, hijyenik. Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde. Özenle yapılmış. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan.

Günahsız : Günahı veya suçu olmayan, bigünah. Günahı veya suçu olmadan.

Arı açınık veya ağız açınığı : Geniz sesi vermiyen açımk.

Arı ağırlık : Malın tüm sarmalaçları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığı.

Arı akarları : Arılarda parazitlenen Varroa jacobsoni ve Acarapis woodi vb. türler.

Arı altın : Yirmi dörtte ikisi altın ve ikisi maden olmak üzere yapılan birleşim.

Arı altöbek : G öbeği verildiğinde, (…)olduğunda (…) olacak biçimde bir (…)öğesi varlayan H altöbeği.

Arı balağı : Arıların ağaç kovuklarında yaptıkları bal.

Arı balığı : Boyları 10 cm olabilen, gövdesi benekli, küçük sikloit pulları deriye gömülü olan, dorsal yüzgecin ön kısmında üç ışınlı bölme bulunan, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren bir tür.

Arı bitleri : Çeşitli böceklerde, örneğin bal arılarında asalaklanan, kısa duyargalı, iri başlı, kanatsız ve kör sinekler familyası.

Arı buğda : İçinde yabancı tohum bulunmıyan buğday.

Arı buğday : İçinde yabancı tohum bulunmıyan buğday. Bir çeşit buğday.

Diğer dillerde Arı anlamı nedir?

İngilizce'de Arı ne demek? : [Ari] n. Aryan, member of or descended from a people who spoke Indo-European languages, non-Jewish Caucasian (according to Nazi doctrine)

n. are

adj. clean, pure

Fransızca'da Arı : pur/e, chaste, fin/e; immaculé/e, innocent/e; (ay) décembre [le]

Almanca'da Arı : n. Biene

adj. gediegen

Rusça'da Arı : n. пчела (F)

adj. пчелиный, чистый, беспримесный, невинный, безгрешный