Arabozanlık nedir, Arabozanlık ne demek

  • Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, fesatçılık, fitçilik, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, müfsitlik

"Arabozanlık" ile ilgili cümleler

  • "Onun yaptığı arabozanlıktan başka bir şey değil."

Arabozanlık anlamı, tanımı:

Arabozan : İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara bozucu, ordubozan, fesatçı, fitçi, nifakçı, münafık, müfsit, müzevir.

Ordubozanlık : Arabozanlık. Ordubozan olma durumu, mızıkçılık.

Fesatlık : Arabozanlık.

Fesatçılık : Arabozanlık.

Fitçilik : Arabozanlık.

Nifakçılık : Arabozanlık.

Münafıklık : Arabozanlık.

Müzevirlik : Arabozanlık.

Diğer dillerde Arabozanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Arabozanlık ne demek? : mischief-making

Almanca'da Arabozanlık : Hetze